K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Europejskie samorządy

0

Dzięki współpracy lokalnych samorządów z regionu słupskiego udało się uruchomić Punkt Informacji Europejskiej. To miejsce, gdzie przedsiębiorcy mogą otrzymać szczegółowe informacje dotyczące pozyskiwania funduszy europejskich.

Ustka, Starostwo Powiatowe, gmina Kobylnica, gmina miejska i wiejska Słupsk oraz Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej to partnerzy, którzy połączyli swoje siły, by razem zrealizować projekt Punktu Informacji Europejskiej – Europe Direct. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano wiele wydarzeń edukacyjnych i promocyjnych związanych z Unią Europejską.

Poprosiliśmy młodych ludzi w wieku pomiędzy 15. a 25. rokiem życia, aby przygotowali po dwa zdjęcia wyobrażające te zmiany, które nastąpiły w społeczności lokalnej jak i które następują w infrastrukturze technicznej na terenach naszych gmin. Pod hasłem „Unia Europejska w regionie słupskim” młodzież ma zaprezentować to, co zdarzyło się w tym czasie w naszych samorządach – mówi Leszek Kuliński, wójt gminy Kobylnica.

To doskonała okazja do udokumentowania zmian, które zaszły przez 14 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Natomiast starostwo powiatowe przygotowało konkurs na europejską szkołę roku. Ponadto młodzież będzie mogła wziąć udział w grze miejskiej. Słupsk tradycyjnie objął pieczę nad konkursem Gwiezdny Krąg, w którym uczestniczą młodzi pasjonaci wiedzy na temat Starego Kontynentu.

Ideą jest budowanie wiedzy o Unii przez młodzież – niezwykle zdolną, inteligentną, mającą taką wiedzę, że niejeden europarlamentarzysta takiej o Unii nie ma. Tych edycji było już kilkanaście. Deklarujemy, że każda edycja w Słupsku będzie realizowana z pomocą organizacyjną i finansową ratusza, ale i w ratuszu, bo jest to miejsce centralne – mówi Krystyna Danilecka-Wojewódzka, wiceprezydent Słupska.

W przedsięwzięcie włączyła się również Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego z ofertą dla lokalnych przedsiębiorców.

Zapraszamy lokalnych przedsiębiorców, ale i samorządowców, na warsztaty „Polska strefa inwestycji”. Strefy ekonomiczne, które funkcjonowały przez ostatnie 20 lat, teraz mają mieć nową formułę, polegającą na tym, że pomoc publiczna będzie udzielana również tam, gdzie statusu strefy ekonomicznej nie ma. W związku z Europe Direct mamy też pewne plany, aby do końca roku zasoby inkubatora były wykorzystane na zorganizowanie konferencji poświęconej nowym zasadom funduszy unijnych – mówi Mirosław Kamiński, prezes PARR w Słupsku.

Na funkcjonowanie punktu informacji z budżetu unijnego pozyskano 500 tysięcy złotych. W całej Polsce działa tylko dwadzieścia takich miejsc.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.