K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Dyrektor bez zmian

0

Dzisiaj, 18 kwietnia, rozstrzygnięto konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku. Decyzją komisji konkursowej dyrektorem placówki został ponownie Artur Obolewski.

Nie będzie zmian na stanowisku dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lęborku. Rekomendację komisji konkursowej powołanej przez zarząd powiatu lęborskiego do dalszego kierowania szkołą otrzymał Artur Obolewski.

Przez następna pięcioletnia kadencje będę kontynuował dotychczasowe działania zmierzające do rozwoju szkoły – zapowiada Artur Obolewski, dyrektor PCE – ZSP w Lęborku. – Chciałbym, żeby szkoła była nadal otwarta, przyjazna uczniom i gotowa na nowe wyzwania.

W Powiatowym Centrum Kształcenia funkcjonuje zarówno szkoła dla młodzieży, jak i dorosłych. Do placówki uczęszcza łącznie ponad 600 osób. Dyrektor Artur Obolewski zapewnia, że w najbliższym czasie utrzymana zostanie dotychczasowa oferta edukacyjna placówki. Szczególnie, jeżeli chodzi o zawody priorytetowe w strategii województwa i powiatu – technik budownictwa, technik energii odnawialnej, technik logistyk ze specjalnością wojskową i dopełnieniem cyklu o inżynierię wojskową.

Artur Obolewski to znana osoba nie tylko w środowisku lokalnym. Dyrektorem Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lęborku jest od ponad 10 lat.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.