K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Aktywni zawodowo

0

Wspólnie z dziesięcioma uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lęborku podsumowano udział w projekcie dotyczącym aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców powiatu lęborskiego. Nagrodzono również zwycięzców konkursu koordynowanego przez stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”.

W czwartek, 19 kwietnia, w lęborskiej siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej przedstawiono działania mające aktywizować społecznie i zawodowo osoby z niepełnosprawnością. W ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej czterech uczestników warsztatu ukończyło kursy w zawodzie krawiec, florysta, pomoc kuchenna oraz związanym z zaawansowaną obsługą komputera. Natomiast sześć osób zakwalifikowano na trzymiesięczne staże zawodowe.

Pani, która zdobyła kwalifikacje pomocy kuchennej, odbyła trzymiesięczny staż w restauracji, co jest bardzo istotne – informuje Kamila Machola ze stowarzyszenia „Jesteśmy Razem”. Muszę zaznaczyć, że miałam też uczestniczki projektu z kwalifikacjami zawodowymi. One też odbyły trzymiesięczny staż w restauracji. Jestem z nich bardzo dumna i życzę im powodzenia na rynku pracy.

Podczas uroczystego spotkania nagrodzono też zwycięzców konkursu plastycznego. Zadaniem uczestników było przedstawienie dowolną techniką rezultatów integracyjnych przedsięwzięć.

Uczestnicy, którzy nie poszli na staż pozostali z nami i wzięli udział w konkursie dodaje Kamila Machola. Poprzez rysunek wyrazili to, co dał im udział w projekcie. Wyróżnienie uzyskała praca pana Marcina. Wykonana została bardzo pracochłonną techniką, bo kuleczkami z plasteliny.

Wydarzenie miało charakter podsumowujący działania uczestników WTZ w projekcie partnerskim ze starostwem powiatowym. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.