K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Pasy zmiennej treści

0

Słupski magistrat rozważa wprowadzenie w mieście tak zwanych pasów zmiennej treści o nakazanym kierunku ruchu uzależnionym zapotrzebowaniem. Pomysł ten przymierzany jest do trójpasmowej ulicy Bohaterów Westerplatte.

Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” dopuszcza możliwość wprowadzenia pasów o zmiennej treści na jezdniach trójpasmowych w miejscach o szczególnym natężeniu ruchu w godzinach szczytu. W takim przypadku środkowy pas mógłby zmieniać swój kierunek ruchu w zależności od natężania w godzinach szczytu. W Polsce takie rozwiązania znalazły już swoje zastosowanie w większych miastach oraz na autostradach. Wymaga to zainstalowania świetlnych znaków o zmiennej treści oraz komputerowego sterowania ruchem.

To bardzo odważne i bardzo ryzykowne zadanie – mówi Robert Linkiewicz, dyrektor Wydziału Polityki Transportowej UM w Słupsku. – Obecnie trwają rozmowy z firmami, które przeprowadzają takie mikrosymulacje, mające wskazać, jak te potoki mogłyby się rozkładać. Ale też patrzymy, jak takie pasy sprawdzają się w Polsce, ponieważ nasi kierowcy nie są przyzwyczajeni do tego typu rozwiązań i często dochodziło do sytuacji bardzo niebezpiecznych. Analizowane były już różne sytuacje – bus pasy jak i pasy zmiennej treści, i nie ukrywamy, że najlepszym rozwiązaniem byłoby dokończenie ringu miejskiego, a zwłaszcza tego czwartego etapu, który połączyłby ulice Hubalczyków i Poznańską i odciążył tę najdynamiczniej rozwijającą się część Słupska.

Znaki o zmiennej treści mają taką samą moc prawną jak tradycyjne. Kontrolowane są przez komputery, którym dane przesyłają kamery. W szczególnie trudnych sytuacjach kierowanie nimi przejmuje obsługiwane przez człowieka centrum sterowania ruchem, którego w Słupsku jeszcze nie ma. Tymczasem w mieście zarejestrowanych jest ponad 65 tysięcy pojazdów, więc prędzej czy później takie rozwiązania będą musiały wejść w życie, bo nic nie zapowiada, by liczba samochodów w mieście zmniejszyła się w najbliższych latach.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.