K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Kontrola w dobrej atmosferze

0

Z wizytą do Centrum Zdrowia Salus w Słupsku przybyła dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Odwiedziny miały na celu sprawdzenie jakości usług oferowanych przez niepubliczną placówkę.

Elżbieta Rucińska-Kulesz, dyrektorka pomorskiego NFZ, w podróży po województwie odwiedza zakontraktowane przez fundusz szpitale. W Słupsku wizytowała największą niepubliczną klinikę w mieście – Salus. Wizyta oprócz rutynowej kontroli miała dać odpowiedź, jakie są potrzeby placówek, z którymi NFZ posiada podpisane umowy. Spotkanie było także okazją do zorganizowania konferencji o roli placówek niepublicznych w systemie ochrony zdrowia.

Ja wychodzę od potrzeb – mówi dyrektor NFZ. – Jeżeli danego rodzaju świadczeń na rynku publicznym nie mam tyle, ile potrzebuję dla moich pacjentów na Pomorzu, to kontraktuję te świadczenia tam, gdzie one są w najwyższym standardzie dla pacjentów. Stąd miejsce Funduszu w kontraktowaniu świadczeń w Salusie. Niewątpliwie podmioty niepubliczne, które świadczą usługi na wysokim poziomie, znajdują swoje miejsce w systemie.

W zeszłym roku Narodowy Fundusz Zdrowia uzupełnił w Salusie dostępny rynek świadczeń o zabiegi na zaćmę oraz chirurgię. Po konferencji dyrektor Elżbieta Rucińska-Kulesz zwiedziła blok operacyjny kliniki. W jej opinii standard bloku operacyjnego każdego szpitala jest wskaźnikiem jakości dla pozostałych świadczeń. Zarząd Salusa wobec NFZ też miał swoje oczekiwania.

Po tej wizycie spodziewam się, że osoba odpowiedzialna za politykę NFZ w województwie pomorskim pozna potencjał drzemiący w prywatnych placówkach medycznych. Jest to o tyle istotne, że jest to pierwsza wizyta tej rangi w naszych murach – mówi Tomasz Kuźmiński, dyrektor Centrum Zdrowia Salus w Słupsku.

Dyrektor placówki przyznał, że we współpracy prywatnych klinik z Narodowym Funduszem Zdrowia są pewne rzeczy do poprawy. Z punktu widzenia kryteriów oceny oferty oraz przeprowadzania postępowań konkursowych takie kliniki traktowane są na równi z ośrodkami publicznymi. Jednak w zakresie redystrybucji środków w postaci darowizn, budowli, sprzętu prywatne jednostki często są pomijane, ponieważ te programy kierowane są przede wszystkim do placówek publicznych.

Dyrektorka pomorskiego NFZ pochwaliła Salus za wysoki poziom przygotowania podmiotu do świadczenia oferowanych usług. Podkreśliła najwyższą jakość sprzętu i infrastruktury oraz duże kompetencje kadry medycznej.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.