K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Wizyta ministra cyfryzacji

0

W minioną sobotę, 12 maja, gościem lęborskich struktur Prawa i Sprawiedliwości był Marek Zagórski. W spotkaniu z mieszkańcami miasta i okolic ministrowi cyfryzacji towarzyszyli poseł Aleksander Mrówczyński oraz wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk.

Spotkanie odbyło się w „Stacji Kultura”, czyli sali lęborskiego dworca kolejowego. Gośćmi honorowymi byli Marek Zagórki (minister cyfryzacji), Aleksander Mrówczyński (poseł na sejm RP) oraz Mariusz Łuczyk (wicewojewoda pomorski). Tematykę spotkania i jego potrzebę określił zebranym Krzysztof Wetta, przewodniczący PiS w powiecie lęborskim. Mieszkańcom powiatu przybliżono nie tylko działania podejmowane w Ministerstwie Cyfryzacji. Marek Zagórski odniósł się do dotychczasowej pracy rządu, w tym sztandarowych programów Prawa i Sprawiedliwości. Program 500+ nie wymagał, według ministra, szerszego omówienia. Podkreślił, że na realizację tego zobowiązania zostały znalezione pieniądze głównie poprzez uszczelnienie systemu podatkowego. Te rozwiązania w dużej mierze bazują na rozwiązaniach informatycznych.

Minister przedstawił również plany na najbliższe kilkanaście miesięcy. Składają się one z kilku elementów. Pierwszym z nich jest tzw. piątka Morawieckiego. W pierwszej kolejności chodzi o fundusz budowy dróg, który w przyszłości ma liczyć kilka miliardów złotych.

Marek Zagórski zauważył, ze cyfryzacja dotyka wszystkich obszarów działalności. Wdrażane będzie coraz więcej rozwiązań, które mają służyć obywatelowi. Jak podkreślił minister, chodzi o to, aby zderzenie z administracją było jak najłatwiejsze. Taka najbliższą usługą będzie możliwość zgłoszenia narodzin dziecka on line. Na bazie takich usług mają być wprowadzone kolejne, powiązane ze sobą rozwiązania, na przykład możliwość jednoczesnego złożenia wniosku na 500+ i inne przysługujące dziecku świadczenie.

Ważną kwestią była sprawa dotycząca rozbudowy sieci światłowodowej. Inwestycja w internet szerokopasmowy, w infrastrukturę rzędu miliarda euro zlikwiduje białe plamy w Polsce. Do tego dojdzie ogólnopolska sieć edukacyjna. Wszystkie szkoły będą podłączone do szerokopasmowego internetu.

Po spotkaniu mieszkańcy mieli możliwość zdawania pytań zaproszonym gościom. Uczestnicy chętnie korzystali z tej okazji, ale częściej pytali o sprawy niezwiązane z cyfryzacją, a raczej ogólnie z polityką rządu. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.