K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Podwójna ulica

0

Ulica o podwójnej nazwie leży na granicy miasta Słupska i gminy wiejskiej Słupsk. Z jednej strony nosi nazwę „Miejska”, a z drugiej „Kaszubska”, chociaż w jednym i drugim przypadku ciągle jest tą samą ulicą.

Sytuacja wygląda tak, że ta ulica leży dokładnie na linii granicznej pomiędzy miastem i gminą. Przy wjeździe w tę ulicę od strony Słupska widać wyraźnie tablicę z nazwą ulica Miejska. Podróżny ma zatem prawo przypuszczać, że domy posadowione po jednej i drugiej stronie jezdni mają taki sam adres uliczny. Okazuje się że nie. Patrząc od wjazdu z ulicy Kaszubskiej po lewej stronie domy mieszczą się przy ul. Miejskiej, a po prawej – przy Kaszubskiej.

Ulica Miejska w Siemianicach jest granicą pomiędzy terenem administracyjnym gminy Słupsk a terenem administracyjnym miasta Słupsk – wyjaśnia Barbara Dykier, wójt gminy Słupsk. – Budynki stojące po prawej stronie ulicy, wjeżdżając od ulicy Kaszubskiej, stoją na terenie miasta, a po lewej na terenie gminy Słupsk.

Obydwa samorządy mogą się zatem pochwalić zabawną atrakcją turystyczną, czyli dwoma ulicami z jedną jezdnią. Istnieje podejrzenie, że jest to jedyna taka ulica na świecie, a być takim unikatem to jest poważna nobilitacja. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.