K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Raport do poprawy

0

Opublikowano zlecony przez gminę Słupsk audyt raportu środowiskowego dotyczącego budowy mączkarni. Autorzy analizy podważyli w nim informacje, na podstawie których samorząd wydał decyzję środowiskową.

Mieszkańcy Włynkówka od samego początku uważali, że przedstawiony przez firmę Paula-Fish raport oddziaływania na środowisko jest mało wiarygodny. Protestujący podczas spotkań z przedstawicielami samorządu niejednokrotnie wskazywali, iż dokument bazuje na sprzecznych i niejasnych informacjach.

Gmina w ramach wznowionego postępowania w sprawie wydanej decyzji środowiskowej zleciła przeprowadzenie analizy poprawności raportu wykonanego przez inwestora. Opublikowany audyt w dziale opisującym charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zauważa, że cechy procesów produkcyjnych zostały przedstawione w sposób szczegółowy. Wątpliwości autorów audytu budzi jednak zapis o zastosowaniu systemu utylizującego do 98% uciążliwych zapachów emitowanych przez przetwórnię. Biegli w punkcie analizującym emisję odorową zawartą w raporcie stwierdzili brak wartości przyjętych do analiz, co czyni je mało wiarygodnymi. Podsumowano, że dane przyjęte do analizy skutków oddziaływania fabryki na powietrze są nierzetelne.

Dalsze czynności z udziałem biegłych, ocena sporządzonej opinii będą wykonywane po ewentualnym podjęciu na nowo zawieszonego postępowania. Na tym etapie mogę jedynie poinformować, iż ustalenia biegłego mogą dać podstawy do stwierdzenia, iż pojawiły się nowe okoliczności uzasadniające twierdzenie, że raport oddziaływania na środowisko został sporządzony niekompletnie i zawiera niewiarygodne ustalenia. Pozwoli to, po podjęciu na nowo postępowania, na ocenę zgromadzonych dowodów w świetle ujawnionych nowych okoliczności – czytamy w oświadczeniu wójt Barbary Dykier, które pojawiło się na stronie internetowej gminy.

Przypomnijmy, że tydzień Wojewoda Pomorski cofnął wydane przez starostę pozwolenie na budowę fabryki maczki rybnej. Stwierdził, iż jest niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Radę Gminy Słupsk.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.