K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Parking na zapleczu

0

Sukcesywnie prowadzone są prace na remontowanym parkingu zaplecza ulicy Staromiejskiej w Lęborku. Ułożona została już kanalizacja deszczowa i przystąpiono do robót brukarskich. W ramach tej inwestycji odwodnienie zyska też skrzyżowanie Targowej z aleją Niepodległości.

Przebudowę parkingu na zapleczu Staromiejskiej w Lęborku podzielono na dwa etapy. Pozwoliło to na korzystanie z części miejsc postojowych podczas prowadzonych prac. Obecnie na parking można wjeżdżać i wyjeżdżać od strony alei Niepodległości. Oprócz kanalizacji deszczowej parking zyska nową nawierzchnię oraz chodnik. Etapami ma być także budowana kanalizacja deszczowa na skrzyżowaniu Targowej z aleją Niepodległości. Po większych deszczach zbierała się tu woda. Dzięki budowie odwodnienia z systemem urządzeń podczyszczających problem ten ma już nie występować. Koszt tych inwestycji wyniesie blisko 1,5 miliona złotych.

Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie Targowej, alei Niepodległości oraz Staromiejskiej to jednak część większego zadania. Realizowane jest ono w ramach wartego prawie 5 milionów złotych projektu „Poprawa działania systemów odprowadzania oraz oczyszczania wód opadowych i roztopowych z części zurbanizowanych Lęborka”. Na jego realizacje miasto pozyskało ponad 3 miliony złotych dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Wykonany zostanie też drugi etap budowy kanalizacji deszczowej przy ulicy Pionierów oraz odwodnienie ulicy Sportowej. Inwestycja zakłada również budowę sześciu kompletów urządzeń podczyszczających przy wylotach kanalizacji deszczowej ulic Zwarowskiej, Spółdzielczej (dwa), Harcerzy, E. Plater i Staszica.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.