K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Apel o wstrzymanie sprzedaży

1

W piątek, 25 maja, odbyła się sesja Rady Miejskiej w Lęborku. Powróciła sprawa polityki mieszkaniowej miasta. W porządku obrad znalazł się projekt uchwały o sprzedaży mieszkań komunalnych.

Maciej Szreder wnioskował o wycofanie uchwały o sprzedaży mieszkań komunalnych do czasu wyjaśnienia wszelkich – zdaniem radnego – niejasności z tym związanych. Zdaniem radnego polityka mieszkaniowa ratusza to potężne kontrowersje i niezgodność z prawem. Jako przykład podał pominięcia na liście przydziałów, a jednocześnie zaznaczył, że w związku z tym 7 czerwca burmistrz ma zeznawać w sądzie jako świadek. Radny Szreder dodał, że pominięcia to tylko czubek góry lodowej nieprawidłowości w polityce mieszkaniowej.

Radny Zbigniew Cybula prostował wypowiedź swego przedmówcy. Podkreślił, że burmistrz do sądu jest wzywany w sprawie z powództwa cywilnego, jaka toczy się między nim a Maciejem Szrederem. Chodzi w niej o zniesławienie.

Radny Szreder przedstawił dość obszerne uzasadnienie swojego wniosku. Przypomniał, że zgodnie z prawem lokalnym mieszkania socjalne przyznawane są na rok, a następnie umowa jest przedłużana z mocy ustawy, jeśli nie uległa zmianie sytuacja materialna najemcy. Inaczej mówiąc, stać go jedynie na lokal socjalny. Tymczasem nawet w takiej sytuacji miasto nie przedłuża umowy, a burmistrz składa wniosek o eksmisję z powodu… braku umowy najmu. Sąd bada sprawę umowy i wobec jej braku orzeka eksmisję. Radny zaznaczył, że między innymi z tego powodu mieszkań teraz nie powinno się sprzedawać. Dopóki nie zostaną wyjaśnione takie sytuacje, jak chociażby kolejna, kiedy to ludzie po eksmisji otrzymują mieszkania na osiedlu Sportowa. Próbuje się także zabierać mieszkania osobom, które pracują za granicą. Nie dzieje się też nic w polityce mieszkaniowej, by przybywało mieszkań, a skracała się lista oczekujących na mieszkanie.

Zbigniew Cybula zaprezentował dokument sporządzony przez komisję rewizyjną. Pokłosie kontroli obejmującej rok 2014. Zapowiedział, że radny Szreder otrzyma ten dokument za pośrednictwem sądu, a następnie wgląd do niego będzie miała również komisja społeczna. Radny Cybula podkreślił, że działanie jego adwersarza zmierza do tworzenia afery tam, gdzie jej nie ma, a jednocześnie do przeszkadzania burmistrzowi i przekonywał, by glosować przeciwko projektowi uchwały.

Radni nie przychylili się do wniosku Macieja Szredera i porządek obrad pozostawiono bez proponowanych zmian. (opr. rkh)

DyskusjaJeden komentarz

  1. W samorządzie transparentność tam gdzie wchodzą w grę pieniądze i problemy mieszkaniowe społeczności lokalnej jest bardzo pożądana. Zastanawiam się…nie znając szczegółów, dlaczego radni Lęborka zagłosowali przeciwko wnioskowi o wstrzymanie sprzedaży mieszkań komunalnych w sytuacji zgłoszonych wątpliwości. Im najbardziej powinno zależeć na sprawdzeniu czy są one bezpodstawne. Doprowadzenie do transakcji, to tworzenie faktów dokonanych… czy o to chodzi?