K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Pieniądze na remont

0

Magistrat w Słupsku otrzymał z Ministerstwa Finansów 1,5 miliona złotych na częściowe przebudowanie ulicy Westerplatte. Remont miałby objąć skrzyżowanie przy zbiegu z ulicą Łady-Cybulskiego.

Pieniądze na projekt remontu ulicy miasto otrzymało z rezerwy Ministerstwa Finansów. Rządowa subwencja przeznaczana jest na likwidację miejsc niebezpiecznych w ruchu drogowym. Wcześniej w ramach tego samego zadania wybudowano w tym miejscu ścieżkę rowerową w kierunku Głobina. Teraz inwestycja zostanie poszerzona o przebudowę skrzyżowania Westerplatte i Łady-Cybulskiego.

I to jest clou tego projektu – mówi wiceprezydent miasta Marek Biernacki. – W ramach tej przebudowy na odcinku około 220 metrów w sąsiedztwie skrzyżowania zostanie poszerzony pas drogowy i wprowadzone będą elementy spowalniające. Wybudujemy też dwie zatoki autobusowe.

Ponadto wzdłuż otworzonej rok temu ścieżki rowerowej dla pieszych powstanie nowy, szeroki na 2 metry chodnik. Dodatkowo na Łady-Cybulskiego zostanie położona nowa nawierzchnia o długości 100 metrów, co pozwoli na całkowite zamknięcie przebudowy ulicy. Modernizacja skrzyżowania oznacza też duże zmiany w ruchu na tym odcinku.

Planowane odgięcie ruchu po obu stronach ulicy Westerplatte ma spowolnić ruch – mówi Justyna Pluta z Urzędu Miejskiego w Słupsku. Dziś odcinek prosty sprzyja niestety rozwijaniu nadmiernej prędkości. Na ulicy Łady-Cybulskiego planowane jest także wydzielenie pasa pod lewoskręt z ulicy Westerplatte.

Ratusz planowaną inwestycję drogową zamierza zakończyć jeszcze w tym roku.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.