K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Słupska Alma Mater w perspektywach

0

W 19. edycji publikowanego od 2000 roku przez miesięcznik edukacyjny „Perspektywy” Rankingu Szkół Wyższych Akademia Pomorska w Słupsku została oceniona przez kapitułę konkursu pod kątem 29 wskaźników zgrupowanych w kryteriach: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, efektywność naukowa, potencjał naukowy, innowacyjność oraz umiędzynarodowienie. Jak informuje Małgorzata Matusiak z Biura Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku, nasza uczelnia zajęła pierwsze miejsce – ex aequo z Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie i Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie – w Rankingu Uczelni Akademickich Perspektywy 2018. Z kolei w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2018 w kategorii kierunków humanistycznych prowadzona w słupskiej AP filologia polska zdobyła czwarte miejsce, lokując się za Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Jagiellońskim.

W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2018 Akademia Pomorska uzyskała następujące noty w siedmiu obowiązujących kryteriach (podany został udział procentowy w stosunku do maksymalnej oceny, czyli 100%):

umiędzynarodowienie – wymiana studencka – przyjazdy: 100%,

absolwenci na rynku pracy – ekonomiczne losy absolwentów: 70,04%,

warunki kształcenia – dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych: 54,72%,

potencjał naukowy – ocena parametryczna: 53,33%,

efektywność naukowa – efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania: 47,91%,

umiędzynarodowienie – nauczyciele akademiccy z zagranicy: 40,91%.

W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2018 – Najlepsze uczelnie akademickie 2018 podobnie jak w poprzednich latach Akademia Pomorska znalazła się na miejscach 61-70. Wszystkie wyniki na: http://www.perspektywy.pl/RSW2018/ranking-uczelni-akademickich.

(jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.