K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Muzycznie w Łebieniu

0

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu rozbrzmiały pieśni i piosenki religijne w wykonaniu dzieci i młodzież. Była to już 11. edycja znanego w regionie konkursu muzycznego.

Była to 11. edycja Gminnego Konkursu Pieśni i Piosenek Religijnych, który zorganizowano w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu. W muzycznym przedsięwzięciu uczestniczyli uczniowie szkół powiatu lęborskiego. Młodzi artyści zaprezentowali się w kilku kategoriach wiekowych – zarówno soliści, jak i zespoły. Wydarzeniu artystycznemu towarzyszyły również działania profilaktyczne.

W przerwie konkursu uczniowie z Zespołu Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej odczytali swoje wiersze i listy na temat tolerancji – mówi Beata Suchta, wicedyrektor Zespołu Szkół w Łebieniu. – Były to laureatki konkursu powiatowego odbywającego się pod hasłem „Stop nietolerancji!”

Oceniające dzieci i młodzież członkinie jury przyznały, że wszyscy byli doskonale przygotowani, prezentując wysoki poziom wokalny i sceniczny. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród nastąpiło tego samego dnia. Na zakończenie laureaci czołowych miejsc zaprezentowali publiczności fragmenty wykonywanych wcześniej utworów. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.