K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Współpraca z uczelnią

0

Słupskie Liceum Ogólnokształcące nr II podpisało porozumienie z władzami Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dla uczniów oznacza to dodatkowe godziny lekcyjne z przedmiotów ścisłych oraz spotkania z profesorami z uczelni wyższej.

Współpraca z jednym z najlepszych ośrodków akademickich w Polsce to przede wszystkim nowe drogi rozwoju dla uczniów, ale i prestiż dla samej szkoły. W poprzednim roku Akademia Górniczo-Hutnicza z Krakowa zajęła piąte miejsce w ogólnopolskim rankingu uczelni wyższych. Podpisana z akademią umowa umożliwia otwarcie w licem roku zerowego.

To będzie cykl zajęć opartych na współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą z trzech przedmiotów: matematyki, fizyki i chemii. To kursy, które będą wykraczały poza podstawę programową. Wszyscy zainteresowani uczniowie naszej szkoły będą mogli brać w nich udział – mówi Mariusz Domański, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr II w Słupsku.

Rok zerowy to dodatkowe 30 godzin lekcyjnych z każdego z trzech przedmiotów. Materiały dydaktyczne zostały opracowane przez pracowników AGH, ale program poprowadzą regionalni wykładowcy. Podczas zajęć realizowane będą specjalistyczne warsztaty naukowe oraz kursy przygotowawcze do olimpiad. Uczniowie otrzymają także możliwość wyjazdu do Krakowa i prowadzenia badań w laboratoriach uczelni.

W Słupsku jest Akademia Pomorska, która pomaga nam, jak może, ale ze względu na niestety skromną bazę sprzętową nie jest w stanie nam pomóc – przyznaje dyrektor LO II. – Współpraca z AGH – jestem o tym przekonany – przełoży się na to, że młodzież będzie mogła w tym specjalistycznym świecie urządzeń, przyrządów nabywać nowych umiejętności i przygotowywać się do sztandarowego konkursu, jakim jest Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH, ale także i do pozostałych, takich jak E(x)plory czy też olimpiady fizycznej, astronomicznej lub biologicznej.

Program edukacyjny w II Liceum Ogólnokształcącym miałby wystartować już od nowego semestru. Projekt roku zerowego w całości jest finansowany z środków Akademii Górniczo-Hutniczej. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.