K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Słupska S6 w formule PPP

0

7 czerwca Ministerstwo Infrastruktury poinformowało na swojej stronie, że Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów podjął decyzję w sprawie możliwości realizacji wybranych projektów drogowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Do dalszych prac w modelu PPP skierowane zostały odcinki dróg ekspresowych:

  • S6 Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej (długość odcinka 30,8 km),
  • S6 Koszalin – DK6 Bożepole Wielkie (długość odcinka 116,7 km),
  • S6 Zachodnia Obwodnica Szczecina (długość odcinka 51,5 km), zadanie może być etapowane, możliwy jest również udział finansowy samorządu terytorialnego,
  • S10 Bydgoszcz – Toruń (długość odcinka 50,4 km).

Formuła PPP oznacza w tym wypadku, że zastosowanie znalazłby mechanizm opłaty za dostępność infrastruktury. W praktyce przełożyłoby się to na wypłatę partnerowi prywatnemu wynagrodzenia, które pokrywać będzie poniesione przez niego koszty, powiększone o marżę. Dobra wiadomość byłaby taka, że nie zostaną wprowadzone dla kierowców samochodów osobowych żadne opłaty z tytułu korzystania z drogi.

Jak podaje Ministerstwo Infrastruktury, zadaniem partnera prywatnego przy realizacji wskazanych inwestycji miałyby polegać m.in. na opracowaniu projektów umów oraz materiałów koniecznych do przeprowadzenia postępowań przetargowych. Długość każdej z umów ma wynieść 30 lat. „Rolą partnera prywatnego będzie zaprojektowanie, uzyskanie zezwolenia na realizację zadania, wybudowanie, utrzymywanie i eksploatowanie powierzonego odcinka drogi, zapewnienie finansowania w okresie budowy i eksploatacji oraz przekazanie drogi w uzgodnionym stanie po zakończeniu umowy”.

Przetarg na realizację inwestycji drogowej planowany jest na pierwszy kwartał 2019 roku. „Warunkiem realizacji inwestycji jest podział ryzyk na takich zasadach, aby możliwe było zakwalifikowanie ich przez Eurostat poza deficytem instytucji rządowych i samorządowych” informuje MI. (jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.