K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Konsultowanie rewitalizacji

0

Magistrat zaprasza mieszkańców miasta na konsultacje dotyczące rewitalizacji centrum Słupska. Od wypracowanych ustaleń zależeć będzie przyszły wygląd tego obszaru miasta.

Urząd Miejski w Słupsku wystartował z konsultacjami, podczas których mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje uwagi na temat zbliżającej się wielkimi krokami rewitalizacji centrum. Dyskusja będzie dotyczyła korekty zakresu prac na obszarze starego miasta, śródmieścia i podgrodzia. W spotkaniach uczestniczyć mają również eksperci.

Proces rewitalizacji zawsze będzie procesem płynnym, żywym, wymagającym ewaluacji i nieustannego konsultowania z mieszkańcami – mówi wiceprezydent miasta Marek Biernacki. – Między innymi w tym celu jest ta obecna aktualizacja, którą poprzedzi oczywiście ewaluacja tego, co już zrobiliśmy, jakie mamy wnioski z podjętych wcześniej działań. Konsultacje odbędą się w trzecim kwartale. Przedłożymy mieszkańcom gotowy projekt, który będzie wprowadzał pewne korekty. Co istotne, chcemy wprowadzić specjalną strefę rewitalizacji, która będzie miała takie walory, jak niektóre miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Plan obejmie warunki przebudowy obiektów służących rozwojowi społecznemu oraz określi zasady prowadzania procesu przeprowadzek i eksmisji. Dzięki utworzeniu strefy rewitalizacji będzie można również starać się o środki na modernizację budynków nieujętych w rejestrze zabytków. Sporządzone zostaną także uregulowania odnośnie do prowadzenia działalności gospodarczej, jak i zwolnienia z podatku od nieruchomości. Narzędzia te pozwolą władzom miasta na kreowanie takich zachowań inwestorów, właścicieli obiektów, punktów usługowych i handlowych, aby ich działalność była pożyteczna dla rewitalizowanego obszaru. W tym zadaniu pomocny ma być system ulg dla przedsiębiorców, którzy wpiszą się w program ożywiania zaniedbanej tkanki miasta.

Słupski ratusz gotowy projekt strefy rewitalizacji zamierza przedstawić po wakacjach, we wrześniu. O zainteresowanie proszeni są w szczególności słupszczanie, którzy mieszkają i prowadzą działalność gospodarczą na modernizowanym terenie. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.