K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Pieniądze od wojewody

0

Władze miasta otwierają drugi w Słupsku Dom Pomocy Środowiskowej. Fundusze na powstanie ośrodka dla osób potrzebujących wsparcia przeznaczył wojewoda pomorski. W nowej placówce miejsce znajdzie 30 pensjonariuszy.

Od października w Słupsku funkcjonowanie rozpocznie kolejny dom środowiskowej pomocy. Będzie to druga placówka tego rodzaju działająca w mieście. Pieniądze na uruchomienie ośrodka w kwocie 330 tysięcy złotych wyasygnował wojewoda pomorski.

O tyle ważne dla naszych mieszkańców, że jest to dom przeznaczony dla osób ze spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi – mówi Violetta Karwalska, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Słupsku. – Do tej pory takiego domu u nas nie było. Mamy jedynie środowiskowy dom przy ulicy Kościuszki dla podopiecznych z upośledzeniem umysłowym, ale tam osoby autystyczne nie mogły znaleźć opieki.

W nowym domu, który powstanie w kompleksie budynków byłego szpitala przy ulicy Obrońców Wybrzeża, miejsce znajdą wszystkie zakwalifikowane osoby po 25. roku życia. Najbliższe miesiące posłużą dostosowaniu i wyposażeniu pomieszczeń do potrzeb pensjonariuszy. Następnie dom środowiskowy zostanie przekazany do prowadzenia organizacji pozarządowej, wyłonionej w ramach konkursu. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.