K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Prace w tunelu

0

W lipcu lub sierpniu mają rozpocząć się roboty związane z rozbudową podziemnego przejścia dla pieszych pod peronem stacji PKP w Lęborku. Wykonawca inwestycji został już wyłoniony.

Tunel pod torami kolejowymi łączyć będzie dworzec PKP z ulicą Żeromskiego w Lęborku. Usprawni to komunikację i bezpieczeństwo nie tylko pasażerów, ale i mieszkańców miasta korzystających z usług przewoźników kolejowych. Na realizację inwestycji potrzebne będzie ponad sześć i pół miliona złotych.

Wybraliśmy już wykonawcę robót budowlanych, firmę z Tczewa – informuje Aleksandra Mielewczyk-Krawczyk, zastępca naczelnika wydziału realizacji inwestycji UM w Lęborku. Realizację zadania inwestycyjnego rozpocznie prawdopodobnie w lipcu, sierpniu. Sa to uzgodnienia prowadzone wewnętrznie ze spółką PKP.

Co dokładnie zostanie wykonane w ramach planowanej inwestycji? Aleksandra Mielewczyk-Krawczyk odpowiada, że rozbudowa przejścia dla pieszych w tunelu dworca polega ba wybudowaniu nowego odcinka od peronu trzeciego do wyjścia na ul. Żeromskiego. Tam powstanie także szyb windowy dla osób niepełnosprawnych.

Działania wpisują się w większy, wielomilionowy projekt rozbudowy lęborskiego węzła przesiadkowego. Pozyskane przez miasto dofinansowanie unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowi aż 85% wartości inwestycji. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.