K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Prezydent w bezruchu

1

Robert Biedroń nie zamierza odnosić się do apelu słupskiej Platformy Obywatelskiej, dotyczącego wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec dyrektorki SOK-u. Chodzi o aferę związaną z zatrudnionym w jednostce instruktorem tańca, który mógł molestować nieletnich.

Dokładnie dwa tygodnie temu, radni Platformy Obywatelskiej z posłem Zbigniewem Konwińskim na czele żądali od prezydenta zdymisjonowania Jolanty Krawczykiewicz. Według członków największego klubu w radzie miasta, dyrektorka SOK-u nie zachowała się odpowiednio w obliczu kryzysowej sytuacji, do której doszło w zarządzanej przez nią jednostce. Robert Biedroń – jak sam mówi – nie może jednak w tej sprawie podjąć żadnych personalnych decyzji. Zlecił natomiast dokonanie analizy wewnętrznej dotyczącej sytuacji w placówce kultury.

Kto jak kto, ale radni miasta powinni wiedzieć: prezydent nie jest pracodawcą SOKU-u – podkreśla Robert Biedroń – jest on tylko i wyłącznie organizatorem; są do tego wyroki sądów, jest prawo, które praktycznie nie daje mi żadnych, ale to żadnych kompetencji, ponieważ nie jestem pracodawcą. Nie ma żadnego mechanizmu, który mógłby ustalać jakikolwiek stosunek pomiędzy miastem a niezależną instytucją kultury. Więc radni źle adresują swoje – przedwyborcze bardziej niż realne – apele i wolałbym, aby wiedzieli, jak zorganizowane jest miasto.

Zdaniem prezydenta podpisana przez miasto umowa ze Słupskim Ośrodkiem Kultury dotyczy jedynie zapewnienia finansowania pracy instytucji, nie daje natomiast możliwości interwencji w jej sprawy wewnętrzne. (opr. jwb)

DyskusjaJeden komentarz

 1. Przecież to absurd. Wystarczy przeczytać paragraf 1 Statutu SOK.
  Słupski Ośrodek Kultury, zwany dalej „SOK”, jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie:

  1) Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862);

  2) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232);

  3) Niniejszego statutu.

  2. Organizatorem SOK jest Miasto Słupsk

  3. Nadzór nad funkcjonowaniem SOK sprawuje Prezydent Miasta Słupska.
  Jak można publikować tak tendencyjne, jednostronne i niesprawdzone informacje.