K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Uchwalą in vitro?

0

Na najbliższym posiedzeniu rady miasta pojawi się prezydencki projekt uchwały o wprowadzeniu programu in vitro w Słupsku. Jeżeli radni zaakceptują dokument, to jeszcze w tym roku pary będą mogły skorzystać z tej metody leczenia niepłodności.

W grudniu rajcy przyjęli uchwałę intencyjną mającą na celu opracowanie programu przeciwdziałania niepłodności. Po uzyskaniu w maju pozytywnej opinii wystawionej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, projekt w swej finalnej formie zostanie poddany pod głosowanie. Programem, który planowo ma funkcjonować do 2022 roku, objętych zostanie 20 par rocznie.

Violetta Karwalska, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Słupsku, informuje, że warunkiem zakwalifikowania się do programu jest zamieszkiwanie kandydatów na terenie miasta przynajmniej od roku i płacenie w nim podatków. Dofinansowanie wniesie 5 tysięcy złotych do procedury leczniczej. Maksymalnie para może otrzymać wsparcie miasta w wypadku zakwalifikowania się do dwóch procedur, a więc kwotę łączną 10 tysięcy złotych.

Aby móc uczestniczyć w programie, trzeba będzie także przejść badanie medyczne. Konieczne jest też pozostawanie w formalnym związku. Program leczenia niepłodności realizowany będzie przez placówki medyczne, które zostaną wyłonione w drodze konkursu. Na terenie kraju jest osiemnaście podmiotów specjalizujących się w metodzie in vitro. Do każdego z nich wysłano już informację z zaproszeniem przystąpienia do postępowania ofertowego. Jeśli rada wyrazi zgodę oraz uda się wyłonić klinikę, to program ruszy już w sierpniu. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.