K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Gmina kontra powiat

0

W marcu bieżącego roku rząd przeznaczył dodatkowe 500 milionów złotych na rozbudowę i modernizację dróg gminnych i powiatowych. Tym samym dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację aż 433 inwestycji otrzyma teraz 421 samorządów z całej Polski. Ogółem w 2018 roku w ramach programu wsparcia dróg lokalnych z centrali do jednostek terytorialnych przekazanych zostanie 1,3 miliarda złotych.

Nowa infrastruktura drogowa, planowana przy współudziale dodatkowych funduszy państwowych, to 300 bezpiecznych przejść dla pieszych, 230 kilometrów ścieżek pieszo-rowerowych i chodników, 26 mostów oraz 561 kilometrów dróg powiatowych i gminnych. 

W powiecie słupskim w ramach konkursu dotacje przyznane zostały jedynie dwóm projektom – gminy Słupsk, w wysokości 1 miliona złotych, na przebudowę drogi w Bruskowie Wielkim i budowę ścieżki dla rowerzystów we Włynkowie, oraz gminy Kępice, w wysokości 2 milionów złotych, na przebudowę infrastruktury w Korzybiu. Do podziału pomiędzy wszystkich zakwalifikowanych wnioskodawców z Pomorza Środkowego wojewoda pomorski otrzymał ponad 27 milionów złotych.

W rozdziale państwowych pieniędzy tym razem wyraźnie większym poparciem cieszyły się inwestycje związane z drogami gminnymi. Ogółem w województwie pomorskim w ramach konkursu złożono 131 wniosków, w tym 16 powiatowych i 115 gminnych. Dofinansowanie uzyskały 23 projekty – 2 z powiatów i 21 z gmin.

Z terenu powiatu słupskiego, włączając Miasto Słupsk, o pieniądze dla swoich projektów starało się 11 samorządów, ale tylko dwa mogły cieszyć się pozytywną oceną. Dysproporcja pomiędzy liczbą ubiegających się o dotację powiatów oraz gmin a liczbą beneficjentów z podziałem na obie jednostki administracyjne jest znaczna, z korzyścią dla gmin, których drogi uznane zostały za bardziej istotne. (jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.