K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Bez przycinki

0

Wrócił problem rozrośniętych koron drzew na jednym z odcinków ulicy Zwycięstwa w Lęborku. To jest znaczne utrudnienie widoczności szczególnie dla pieszych i rowerzystów.

W ubiegłym roku informowaliśmy o drzewkach utrudniających widoczność fragmentu ulicy Zwycięstwa (wzdłuż boiska obecnej Szkoły Podstawowej nr 7 w Lęborku). Wówczas z odpowiedzi Urzędu Miejskiego w Lęborku wynikało, że w ramach pielęgnacji zieleni, korony drzew zostaną uformowane w taki sposób, aby nie zagrażały bezpieczeństwu użytkowników ruchu drogowego.

Obecnie problem się powtarza. Samochody jadące od strony ulicy Dworcowej i skręcające w jednokierunkową ulicę Zwycięstwa są słabo widoczne z powodu rozrośniętych koron drzew. Rowerzyści wyjeżdżający z tunelu i chcący przejechać ścieżką rowerową na drugą stronę ulicy również mają ograniczone pole widzenia. W podobnej sytuacji są piesi, którzy chcą przejść po pasach.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.