K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Selektywnie przy Żeromskiego

0

Widoczne są już elementy powstającego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Koszt budowy pierwszego w Lęborku PSZOK-u wyniesie około miliona złotych.

Obecnie mieszkańcy, którzy chcą pozbyć się np. mebli lub dużego sprzętu AGD korzystają dwa razy w roku z ogólnomiejskich akcji wywożenia tych odpadów lub samodzielnie wywożą je na wysypisko w Czarnówku. W Lęborku bywa to uciążliwe i niewygodne. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu na działce przy ulicy Żeromskiego powstaje lokalny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z rampą wyładowczą. Ustawione w rzędzie duże kontenery przeznaczone będą m.in. na odpady wielkogabarytowe, elektrośmieci (RTV i AGD), odpady zielone czy opony. Zakres rodzaju przyjmowanych śmieci ma być jednak dostosowany do potrzeb mieszkańców.

PSZOK jest obecnie w budowie. Prace związane z wykonaniem ciągów komunikacyjnych, rampy z barierkami, instalacji elektrycznej, deszczowej, sanitarnej i wodociągowej oraz wiaty zewnętrznej i oświetlenia wykonuje firma Chud-Bud Arkadiusz Chmiel z Czarnówka. Rozstrzygnięto już przetargi na przeprowadzenie pozostałych robót, czyli ogrodzenia i zieleni, dostawę kontenera biurowego oraz kontenerów i pojemników na odpady.

Ekologiczny projekt obejmuje także działania informacyjno-edukacyjne. We wszystkich klasach drugich i trzecich publicznych szkół podstawowych przeprowadzono 29 lekcji-warsztatów o segregacji śmieci.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.