K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Pożar w bibliotece

0

Środowa akcja strażaków wywołała poruszenie nawet na sali obrad Rady Miejskiej w Słupsku. Informacja była szokująca – „pali się biblioteka przy Grodzkiej”. Szybko okazało się jednak, że to tylko okresowe ćwiczenia.

Pojawienie się pod siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku czterech bojowych jednostek straży pożarnej z włączonymi sygnałami alarmowymi natychmiast wywołało spore zamieszanie. Nie tylko wśród przechodniów i mieszkańców budynków przy ul Grodzkiej, ale też w ratuszu. Uczestniczące w sesji rady kierownictwo urzędu szybko zareagowało na wieść o pożarze w bibliotece i na moment opuściło salę obrad. Na szczęście okazało się, że są to jedynie ćwiczenia, podczas których strażacy i pracownicy placówek doskonalą procedury reagowania w sytuacjach pojawienia się ognia.

Jak zapewnili słupscy strażacy ćwiczenia przebiegły bardzo sprawnie. Nie ucierpiał ani księgozbiór, ani zabytkowy budynek miejskiej książnicy. Założone przed treningiem zadania zostały wykonane i strażackie wozy mogły wrócić do bazy.

* * *

Najprawdopodobniej z powodu zamieszania w ratuszu spowodowanego dzisiejszymi ćwiczeniami strażackimi, szef Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku Jerzy Janiak przekazał miejscowym służbom i instytucjom komunikat, którego treść zamieszczamy poniżej.

Informuję, że zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209, 1566), organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie miasta Słupska jest Prezydent Miasta Słupska. Zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. ustawy Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku zapewnia przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.

W celu zapewnienia właściwego zarządzania kryzysowego na terenie miasta, w tym zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, proszę o informowanie MCZK w Słupsku o zaistniałych sytuacjach lub zdarzeniach kryzysowych. W ramach ww. informowania proszę także o przekazywanie informacji o planowanych lub odbywających się ćwiczeniach ewakuacji, a także innych ćwiczeniach i treningach związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Właściwe informowanie, z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwi wszystkim służbom odróżnienie ćwiczebnego zdarzenia od zdarzenia prawdziwego, powodującego uruchomienie określonych sił i środków. Powyższy obowiązek dotyczy wszystkich podmiotów działających na terenie miasta, niezależnie od ich przynależności i podległości.

Czyżby strażacy nie dopełnili procedur i nie powiadomili MCZK? A może pismo bibliotekarzy trafiło nie na tę półkę… (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.