K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Nowi sędziowie dyscyplinarni

0

Minister Sprawiedliwości pod koniec czerwca 2018 roku powierzył wykonywanie obowiązków sędziów dyscyplinarnych, funkcjonujących przy sądach apelacyjnych, 127 sędziom sądów powszechnych. Funkcje te po otrzymaniu pozytywnej opinii Krajowej Rady Sądownictwa mogą objąć osoby, które posiadają co najmniej dziesięcioletni staż pracy na stanowisku sędziego. Wykonywanie obowiązków sędziego sądu dyscyplinarnego jest niezależne od wykonywania obowiązków służbowych związanych z zajmowanym przez danego sędziego miejscem służbowym.

Jak informuje ministerstwo, kadencja sędziego sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym trwa sześć lat. Sąd dyscyplinarny orzeka w składzie trzech sędziów i jest wyłączony z rozpoznania sprawy sędziego pełniącego służbę w danym okręgu sądu dyscyplinarnego. W takiej sytuacji do rozpoznania sprawy Prezes Sądu Najwyższego, kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej, na wniosek rzecznika dyscyplinarnego wyznacza właściwy sąd dyscyplinarny.

Liczba sędziów sądów dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych kształtuje się następująco: Białystok – 9, Gdańsk – 15, Katowice – 15, Kraków – 12, Lublin – 9, Łódź – 12, Poznań – 12, Rzeszów – 7, Szczecin – 9, Warszawa – 15 oraz Wrocław – 12.

Przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku funkcję sędziów dyscyplinarnych pełnić będzie dwóch sędziów ze Słupska – SSO Marek Nadolny i SSO Jarosław Turczyn. (jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.