K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Powtórzone postępowanie

0

Urząd Miejski w Słupsku powtarza konkurs na operatora schroniska dla zwierząt. Poprzednie postępowanie zakończyło się klapą, ponieważ żaden podmiot nie zdecydował się złożyć oferty.

Coraz mniej czasu na wyłonienie nowego zarządcy schroniska przy ulicy Portowej. Umowa z obecnym operatorem administrującym azylem dla zwierząt kończy się już w sierpniu. Pierwszy konkurs ogłoszony przez magistrat na początku maja pozostał bez rozstrzygnięcia. Wówczas żadna organizacja zajmująca się zwierzętami nie była chętna do prowadzenia przytuliska. Powodem takiego stanu rzeczy były kryteria postawione przez ratusz – według podmiotów zbyt trudne do spełnienia. W powtórzonym postępowaniu urzędnicy poszli inną drogą i zmienili warunki konkursu.

Przede wszystkim jest to konkurs ogłoszony wyłącznie na rok, na zasadach, jakich schronisko funkcjonuje obecnie – informuje Katarzyna Guzewska, dyrektorka wydziału ochrony środowiska UM w Słupsku. – Robimy to samodzielnie jako miasto, bez gmin. Nowe schronisko będzie przez ten rok dopiero budowane, dlatego warunki usług będziemy ustalać wspólnie z gminami od jesieni przyszłego roku. Teraz natomiast wszystko pozostaje na starych zasadach.

Oznacza to, że operatorowi odejdą obowiązki związane z przeprowadzką do nowego obiektu, które miasto chce wybudować w okolicach oczyszczalni ścieków. Ponadto w ramach podpisanej umowy, nowy zarządca nie będzie musiał opiekować się zwierzętami z innych gmin. Zainteresowane organizacje mogą składać oferty do drugiego sierpnia. Jeśli uda się wyłonić w konkursie operatora, to ten poprowadzi placówkę od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2019. Miasto na roczne utrzymanie schroniska planuje wydać 550 tysięcy złotych. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.