K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Wręczenie „Lęborskiego Lwa”

0

Wyróżnienie honorowe „Lęborski Lew” otrzymał w tym roku ks. kanonik Henryk Krenczkowski. Statuetkę wręczono w piątek (20 lipca) w trakcie uroczystego posiedzenia Rady Miejskiej w Lęborku.

Statuetka „Lęborskiego Lwa” jest wyrazem najwyższego uznania i szacunku za wkład wniesiony w rozwój oraz promocję miasta. Dotychczas wśród laureatów tego prestiżowego wyróżnienia znaleźli się m.in. artyści, działacze kultury, przedsiębiorcy, organizacje społeczne oraz religijne.

W tym roku prezydium kapituły wyróżnienia honorowego „Lęborski Lew” podczas posiedzenia (10 lipca) podliczyło głosy oddane na osoby nominowane. Byli to Wiesław Budkowski, Maria Machola, Przemysław Mikusiński, Zygmunt Petk oraz ks. kanonik Henryk Krenczkowski. W głosowaniu oddano w sumie 12 ważnych głosów. Ks. kanonik Henryk Krenczkowski zyskał 9 głosów, czyli przekroczył wyznaczony procentowo próg poparcia wymaganego uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku.

Prestiżową statuetkę wręczono w piątek (20 lipca) w trakcie uroczystej sesji Rady Miejskiej w Lęborku. Posiedzenie było jednocześnie inauguracją Lęborskich Dni Jakubowych 2018. Do sali Stacji Kultura oprócz radnych przybyło wielu gości. Zostali oni przywitani przez przewodniczącego rady Bogdana Oszmiana. Przybliżył on osiągnięcia, w tym wieloletnią działalność na rzecz lokalnej społeczności tegorocznego laureata Lęborskiego Lwa. Natomiast ks. kanonik Henryk Krenczkowski podziękował za tak zaszczytne wyróżnienie.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.