K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Wynagrodzenie starosty

0

Podczas dzisiejszej (20 lipca) sesji Rady Powiatu Lęborskiego ustalono wysokość wynagrodzenia starosty lęborskiego. Było to konieczne ze względu na obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z 15 maja tego roku w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów od 1 lipca obowiązują nowe kwoty wynagrodzenia zasadniczego w samorządach. W związku z tym zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym (z dnia 5 czerwca 1998 r.) do wyłącznej kompetencji rady należy ustalenie wynagrodzenia starosty, co uczyniono w piątek (20 lipca) podczas sesji Rady Powiatu Lęborskiego w sali konferencyjnej starostwa. Głosowanie przeprowadzono w ekspresowym tempie. Teresie Ossowskiej-Szarej pełniącej funkcję starosty lęborskiego przyznano wynagrodzenie miesięczne (brutto) w łącznej wysokości 10.620 złotych.

Wynagrodzenie składa się z takich składników jak wynagrodzenie zasadnicze (4.800 złotych), dodatek funkcyjny (2.100 złotych), dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 procent wynagrodzenia zasadniczego (960 złotych) oraz dodatku specjalnego w wysokości 2.760 złotych.

Od lipca tego roku starosta lęborski będzie otrzymywała miesięcznie o 730 złotych mniej niż było to dotychczas (według uchwały z 10 lipca 2015 roku). Wynika to z obniżenia kwot wynagrodzeń zasadniczych przy jednoczesnym zwiększeniu dodatku specjalnego z kwoty 2.050 do 2.760 złotych.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.