K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Stary Rynek na nowo

0

Magistrat zakończył pierwszy etap konkursu na zagospodarowanie Starego Rynku. Spośród 34 zgłoszonych koncepcji wybrano sześć najlepszych prac, które zostały nagrodzone.

Podstawowym kryterium koncepcji na zagospodarowanie rynku, było dostosowanie projektu do realnych potrzeb i możliwości Słupska. Nadesłane prace zostały ocenione przez sąd konkursowy, który wyłonił najlepsze dla tego miejsca rozwiązania architektoniczne.

Początkowo wnioski o dopuszczenie do konkursu złożyło 71 uczestników, z których 34 złożyło prace konkursowe – informuje Joanna Wolska z UM. – Były to prace bardzo różnorodne. Zostały poddane kodowaniu i są w pełni anonimowe. Prace były oceniane podczas dwudniowego posiedzenia w Słupskim Inkubatorze Technologicznym pod kątem regulaminu konkursowego. Dosyć dużym problemem jest kwestia miejsc parkingowych i dostępności dla samochodów i dużo czasu poświęciliśmy tej kwestii. Poziom prac był wysoki i wyrównany, więc sędziowie wybrali sześć koncepcji.

Punktem wspólnym wszystkich nadesłanych projektów było wyłączenie z ruchu samochodowego ulic przylegających do rynku.

Każdy auto tych prac zaproponował wyłączenie z ruchu dwóch ulic, czyli przedłużenia Nowobramskiej i części ulicy Zamenhofa na wysokości empiku – mówi Krystyna Danilecka-Wojewódzka, wiceprezydent Słupska. – Jedyny przejezdny odcinek byłby na wysokości kultowego kina Milenium, w ruchu jednokierunkowym w stronę ulicy Zamenhofa.

Wyróżnieni uczestnicy postępowania zostali już poinformowani o zakwalifikowaniu ich do kolejnego etapu konkursu. Teraz mają czas do 24 września, aby przedstawić pełną pracę. Projekty upublicznione zostaną dopiero 3 października. Magistrat na przebudowę Starego Rynku zamierza przeznaczyć 4,5 mln złotych. Pieniądze na ten cel zapisano w przyszłorocznym budżecie. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.