K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Odświętnie w komendzie

0

W lęborskim garnizonie zorganizowano uroczystość związaną z dorocznym Świętem Policji. Podsumowano też miniony rok pracy funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.

Święto Policji obchodzone 24 lipca zostało ustanowione w 1995 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Nie jest to przypadkowa data, gdyż nawiązująca do powołania Policji Państwowej w 1919 roku. Z tej okazji na terenie Komendy Powiatowej Policji w Lęborku odbyła się w czwartek (26 lipca) uroczystość, podczas której wręczono funkcjonariuszom awanse na wyższe stopnie służbowe, a pracownikom cywilnym wyróżnienia za pracę i zaangażowanie.

Lipiec jest dla nas miesiącem szczególnym, bo obchodzimy w nim nasze święto – mówi insp. Krzysztof Kozelan, I zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku. Jest ono związane z powołaniem policji granatowej, ale w tym roku jest to szczególne święto, ponieważ wpisuje się w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to też rok poprzedzający obchody setnej rocznicy powstania polskiej policji. Z tej okazji chciałbym w imieniu swoim i komendanta wojewódzkiego pogratulować wszystkim wyróżnionym i odznaczonym oraz złożyć wszystkim policjantom serdeczne życzenia.

W obchodach Święta Policji uczestniczyli też zaproszeni goście, w tym władze samorządowe i przedstawiciele służb mundurowych na co dzień współpracujących z policją. Podczas uroczystości podsumowano pracę funkcjonariuszy w powiecie lęborskim.

Przez ten rok od poprzedniego święta policji nastąpiło na terenie powiatu bardzo wiele wydarzeń. Nie mówię o tych negatywnych, ale przede wszystkim o pozytywnych. Udało się zatrzymać wielu niebezpiecznych przestępców i rozwikłać szereg przestępstw. Dodatkowo, przy udziale lokalnych samorządów, zabezpieczaliśmy szereg imprez, a wśród nich te największą, czyli zakończone przed paroma dniami Dni Jakubowe – podsumował kom. Mariusz Mejer, komendant powiatowy policji w Lęborku.

Podczas oficjalnych przemówień podziękowano policjantom za rzetelną i oddaną służbę, życząc dalszych sukcesów zawodowych. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.