K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Transport miejski na plus

0

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku przedstawił wyniki badań przeprowadzonych wśród pasażerów komunikacji miejskiej. Korzystających z autobusów nieznacznie ubyło, ale za to podniósł się komfort podróży.

Badania marketingowe przeprowadzono wiosną na trasie 18 linii miejskich i podmiejskich. Ankieterzy pytali podróżnych między innymi o poczucie bezpieczeństwa czy jakość usługi komunikacyjnej oferowanej przez ZIM.

Badaliśmy też taką delikatną kwestię jak ta, czy nasi pasażerowie doświadczają lub są świadkiem molestowania seksualnego w środkach komunikacji miejskiej – mówi Marcin Grzybiński z Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku. – Na szczęście, 85 procent odpowiedziało, że nie. Niecałe 5 procent odpowiedziało, że takie zdarzenia miały miejsce. Podaż, którą kontynuujemy, skoordynowany rozkład jazdy powoduje, że nie ma tłoku w autobusach, a tylko w tłoku o takie niedozwolone zachowania łatwiej.

Analiza transportowa pokazała również, które połączenia cieszą się największym zainteresowaniem wśród pasażerów. Obecnie w Słupsku największe obłożenie ma linia nr 25. Zaraz za nią uplasowały się „jedynka” i „piętnastka”. Sprawdzono także, ilu pasażerów korzysta z komunikacji w niedziele z podziałem na handlowe i wolne od handlu. Okazało się, że aż 18% więcej słupszczan wybiera komunikację miejską wtedy, gdy może zrobić zakupy. Badania potwierdziły także, iż uruchomienie nowych tras, takich jak linia nr 14 i 7, było dobrą decyzją. Ankieta pokazała też, że warto kłaść nacisk na rozwój komunikacji podmiejskiej. Wnioski płynące z ankiety posłużą Zarządowi Infrastruktury Miejskiej do lepszego dostosowania rozkładu do potrzeb klientów.

Te linie, gdzie pasażerów jest blisko 100- 150 tysięcy w miesiącu, są liniami priorytetowymi – tłumaczy Marcin Grzybiński. – Pozostałe są liniami podstawowymi, po których autobusy kursują co 30 minut. Badania są podstawą do budowy rozkładu jazdy. Badania z 2016 roku posłużyły do wprowadzenia rozkładu jazdy w roku 2017, a tegoroczna ankieta pozwoli zbudować następny rozkład.

Ankieterzy badaniem objęli 1% pasażerów korzystających z publicznego transportu. Pytania zadawano podczas jazdy autobusem oraz na przystankach. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.