K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Zamknięcie punktu paszportowego

0

Od 30 lipca do 15 sierpnia Terenowy Punkt Paszportowy w Lęborku ma być zamknięty. Interweniowano w tej sprawie w wydziale spraw obywatelskich i cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Starosta lęborski postanowiła interweniować w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. Chodzi o informację dotyczącą zamknięcia od 30 lipca do 15 sierpnia Terenowego Punktu Paszportowego w Lęborku z powodu urlopu pracownika. Wzbudza to niezadowolenie mieszkańców powiatu lęborskiego, gdyż taka sytuacja ma miejsce po raz pierwszy. Dotychczas podczas urlopu pracownika – punkt paszportowy był czynny dwa razy w tygodniu.
W piśmie, skierowanym do
dyrektora wydziału spraw obywatelskich i cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, starosta Teresa Ossowska-Szara zwraca się z prośbą o utrzymanie pracy Powiatowego Punktu Paszportowego na poprzednich warunkach. Zauważa, że odsyłanie klientów do Słupska naraża ich na dodatkowe koszty oraz na konieczność uzyskania dni wolnych od pracy.

Czy dyrektor wydziału spraw obywatelskich i cudzoziemców zmieni swoją decyzję w tej sprawie ma okazać się w pierwszych dniach sierpnia.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.