K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

In vitro wystartowało

0

Urząd Miejski w Słupsku wybrał kliniki, które będą realizować procedurę medyczną in vitro. Zainteresowane pary mogą już składać wnioski o przystąpienie do lokalnego programu leczenie niepłodności.

W czerwcu Rada Miejska w Słupsku podjęła uchwałę umożliwiającą dofinansowanie metody in vitro. Zanim to się stało projekt musiał uzyskać jeszcze pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Samorząd na program przez pięć najbliższych lat zamierza przeznaczyć 500 tys. złotych. Metodą leczenia zapłodnienia pozaustrojowego objętych zostanie 20 par rocznie. Teraz magistrat wybrał instytucje, które będą realizować procedurę medyczną.

Chciałem państwa poinformować, że wygrały cztery placówki – mówi Robert Biedroń, prezydent Słupska. – Są to Gameta z Gdyni, Invicta z Gdańska, InviMed z Warszawy, ale miejscem realizacji będzie Gdynia, i Gameta ze Rzgowa. Wszyscy oferenci spełnili wymagania formalne i merytoryczne, w związku z tym zostali zakwalifikowani do tego programu. Program przewiduje dofinansowanie jednej procedury, w wyniku której para doczeka się urodzenia żywego dziecka lub dwóch procedur w sytuacji, gdy pierwsza procedura będzie nieskuteczna.

Dofinansowanie do jednej procedury in vitro wynosi 5 tys. złotych. Beneficjentami programu mogą być jedynie osoby będące mieszkańcami Słupska od co najmniej roku. Pary muszą pozostawać także w formalnym związku partnerskim lub małżeńskim. Aby zakwalifikować się do metody pozaustrojowego leczenia niepłodności, partnerzy muszą przejść również kwalifikację medyczną. Po niezbędne informacje można zgłaszać się do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.