K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Ławka Niepodległości

0

W tym roku obchodzimy setną rocznicę powrotu niezależnej Polski na mapy świata. Dla podkreślenia wagi tego wydarzenia Minister Obrony Narodowej ogłosił konkurs ofert dla samorządów na dofinansowanie budowy Ławek Niepodległości. Multimedialne siedziska mają pojawić się w przestrzeni publicznej do końca grudnia 2018 roku.

W związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pojawiają się inicjatywy patriotyczne zgłaszane przez różne środowiska – władze państwowe, samorządowe, ludzi kultury, organizacje pozarządowe, grupy obywateli. Ministerstwo Obrony Narodowej chce upamiętnić to wydarzenie poprzez instalację Ławek Niepodległości. Z propozycją wsparcia finansowego na realizację tego zadania MON zwrócił się do samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Pula do rozdysponowania pomiędzy uczestników konkursu ofert wynosi 4 miliony 200 tysięcy złotych. Każdy samorząd do 10 września 2018 roku może starać się o dotację w wysokości do 80 procent całkowitego kosztu budowy ławki pomnikowej, przy czym konieczny jest wkład własny na poziomie minimum 20 procent wartości zadania. W praktyce pozyskać można na ten cel do 30 tysięcy złotych.

Projekt Ławki Niepodległości zakłada instalację multimedialnego siedziska, upamiętniającego – w myśl intencji pomysłodawcy – tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego, a także dzieje małych ojczyzn, co stanowi odwołanie do życia lokalnych społeczności. Według projektu ławka ma być biała i prosta w budowie, i w ten sposób nawiązywać do czystej kartki papieru, na której ręką marszałka Piłsudskiego zapisane zostało słowo „Niepodległa”. Historię polskiej niepodległości mają tym samym tworzyć na bieżąco nowe pokolenia Polek i Polaków.

Pomnikowe ławki wyposażone zostaną w fotokody QR, które umożliwią pobranie materiałów historycznych, a także w ładowarki urządzeń mobilnych oraz hot-spot Wi-Fi. Miasto Słupsk – o czym poinformowano nas w ratuszu – zamierza przystąpić do konkursu ofert. Na razie jednak nie wybrano jeszcze lokalizacji siedziska i nie skompletowano całości wymaganej dokumentacji. (jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.