K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Dla kogo Srebrny Niedźwiedź?

0

Konkurs „Lider Promocji Słupskiej Gospodarki – Srebrny Niedźwiedź 2018” wkracza w fazę rozstrzygnięć. Zgłoszenia do udziału w jednej z najważniejszych imprez promujących regionalnych przedsiębiorców można składać tylko do 7 września.

Nieco ponad trzy tygodnie zostały regionalnym przedsiębiorcom na złożenie aplikacji konkursowej „Lider Promocji Słupskiej Gospodarki – Srebrny Niedźwiedź 2018”. Konkurs organizowany od 1998 roku, ale od 2009 roku ma on cykl dwuletni. Obecnie nagrody i statuetki przyznawane są w sześciu kategoriach. Otrzymują je najlepsze w ocenianym okresie mikro i małe przedsiębiorstwa, średnie i duże przedsiębiorstwa, zakłady rzemieślnicze, gospodarstwa turystyki wiejskiej, menedżerowie słupskiej gospodarki oraz gospodarczy debiutant. Głównymi organizatorami konkursu są samorządy powiatu i miasta oraz Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa, ale tradycyjnie już zgłoszenia dostarczyć należy do Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14. Można to uczynić w formie tradycyjnej, czyli papierowej, z adnotacją na kopercie „Srebrny Niedźwiedź”, bądź pocztą elektroniczną na adres [email protected]

Zgłoszenia powinny być dokonane na formularzach właściwych dla każdej kategorii. Dostępne są one na stronach internetowych organizatorów, czyli powiatu, miasta i SIPH-u oraz instytucji i organizacji wspierających. Tam też można znaleźć aktualny regulamin konkursu.

Ostateczny termin zgłoszeń upływa 7 września. Statuetki i wyróżnienia „Srebrnego Niedźwiedzia 2018” w poszczególnych kategoriach zostaną wręczone podczas uroczystej gali, która odbędzie się 19 października w Nowym Teatrze im. Witkacego w Słupsku. (rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.