K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Radni po wakacjach

0

W najbliższy piątek miejscy radni Lęborka skończą wakacyjną przerwę. Na dzień 24 sierpnia zwołana została sesja, podczas której głosowaniu poddane będą zmiany w uchwale budżetowej oraz projekty innych istotnych dla mieszkańców uchwał.

Po wakacyjnej przerwie do sali obrad wracają lęborscy radni. W najbliższy piątek o godz. 11 rozpocznie się 34. sesja w tej kadencji. W porządku obrad znalazło kilka ważnych dla funkcjonowania miasta spraw. Rajcom przyjdzie zastanowić się nad proponowanymi przez ratusz zmianami w uchwale budżetowej, a co za tym idzie także w wieloletniej prognozie finansowej. W związku z nadchodzącymi wyborami samorządowymi proponowana jest także zmiana w strukturze obwodów głosowania. Odrębne obwody mają powstać w szpitalu i domach pomocy społecznej. Sporo emocji wzbudzić może ustalanie zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Trudno przewidzieć propozycje radnych, ale w Słupsku taką było utworzenie strefy publicznej z odstępstwem od zakazu spożywania alkoholu. Miejska władza ustawodawcza wysłucha również sprawozdania z realizacji programu współpracy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, przez które może być prowadzona działalność pożytku publicznego.

Sesję zakończą interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie. (rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.