K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Starosta z niższą pensją

0

Podczas sesji rady powiatu słupskiego radni pochylili się nad zmniejszeniem uposażenia starosty. To efekt obowiązującego od tego roku rozporządzenia, które zmienia sposób wynagradzania pracowników samorządowych.

Po prezydencie Słupska także starosta musiał zgodzić się na obniżenie swojego wynagrodzenia. Dziś podczas sesji rady powiatu rajcy po raz kolejny zajęli się tym tematem. Pierwszy raz uchwałę zmniejszającą pensję starosty podejmowano w lipcu, ale wówczas została odrzucona przez radnych.

Jest to zmiana wprowadzona rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów, a dotyczyła obniżenia uposażenia starosty słupskiego, widełki po prostu się zmniejszyły. A że rada jest upoważniona do uregulowania w uchwale wysokości wynagrodzenia, które musi być zgodne z tym rozporządzeniem, to na wniosek samego starosty powiatu słupskiego ta uchwała została przygotowana. Wynagrodzenie zostało dopasowane do tych możliwości, które daje nowe rozporządzenie – informuje Paweł Lisowski, członek zarządu powiatu słupskiego.

Tym razem rada powiatu bez zastrzeżeń zagłosowała nad uchwałą. Po zmianach wynagrodzenie starosty będzie wynosić nieco ponad 10 tysięcy złotych brutto. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.