K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Konserwacja obwarowań

0

Do końca października ma zakończyć się naprawa i konserwacja fragmentu średniowiecznych obwarowań miasta przy ulicy Przymurnej w Lęborku. Roboty prowadzone są we współpracy z konserwatorem zabytków.

Prace przy ulicy Przymurnej w Lęborku realizowane są w ramach projektu Skarby Lęborka, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Trwa konserwacja murów, niedługiego odcinka przy ulicy Przymurnej – mówi Magdalena Ramczyk z Urzędu Miejskiego w Lęborku. – On pominięty w poprzednich pracach konserwatorskich, ponieważ tam stały garaże. Jakiś czas temu te garaże zostały zlikwidowane. Odsłoniło się dużo tynków, współczesnych nawarstwień, które trzeba usunąć. Mur trzeba oczyścić. Cegly są w kiepskim stanie i trzeba część odtworzyć, a część uzupełnić. Koniecznie trzeba usunąć współczesne zaprawy, które powodują, że mur ulega dalszemu zniszczeniu. Zajmuje się tym wyłoniona w przetargu specjalistyczna firma. Wstawiane cegły będą wykonane pod wymiar w taki sposób, by odpowiadały cegłom średniowiecznym. Zaprawy też będą odpowiadały składem tym dawnym, które – jak widać – służyły murom, bo przetrwały bardzo długo. Wszystko robione jest pod kontrolą wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Wartość tego zadania to około 189 tysięcy złotych. Po oczyszczeniu i uzupełnieniu mur zostanie wyeksponowany specjalnie zainstalowanymi światłami. Będzie można oglądać go z drugiej strony rzeki, z alei Niepodległości. Odnowiona będzie także Baszta nr 12. To nie jedyne działania planowane w tym rejonie miasta.

Będą jeszcze prowadzone prace związane z zagospodarowaniem terenu pomiędzy murami a rzeką – dodaje Magdalena Ramczyk. – Tam powstanie teren rekreacyjny z ławeczkami, placem zabaw, alejkami parkowymi i z iluminacją murów. Wszystko po to, aby ten obszar miasta zyskał atrakcyjne oblicze zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów.

Konserwacja fragmentu średniowiecznych murów miasta Lęborka ma być zakończona do 31 października. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.