K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Wykształcić fachowców!

0

Na słupskim rynku pracy coraz trudniej o fachowców w wielu branżach. O konieczności zmiany tej sytuacji przekonują działania słupskiego Zespołu Szkół Mechanicznych i logistycznych oraz współpracujących z nim przyszłych pracodawców.

Pochopna likwidacja szkół zawodowych i nieatrakcyjne płace spowodowały ogólnopolski krach na rynku specjalistów w wielu branżach. Pierwsze zjawisko zahamowało dopływ nowych kadr, a drugie spowodowało zagraniczny exodus tych z „papierami” i umiejętnościami. Kryzys pogłębił kształtowany latami niski prestiż społeczny „człowieka po zawodówce” i to wystarczyło, żeby w zabrakło dobrych stolarzy, mechaników, ślusarzy, elektryków czy budowlańców. O umiejętnościach i wiedzy tych fachowców, którzy pozostali na rynku zaczęto nawet robić prześmiewcze programy publicystyczne. Sytuacja jednak powoli ulega zmianie. Słupskie szkoły ponadpodstawowe zaczęły orientować się na rynek pracy.

Właściwie naszym obowiązkiem jest kształcenie na potrzeby rynku pracy i nie mamy innego wyjścia – mówi Barbara Zakrzewska, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych. – Już parę lat temu zwróciliśmy się do pracodawców o pomoc, ponieważ my sami nie jesteśmy w stanie tego zmienić. Potrzebne nam są nowe technologie i wsparcie merytoryczne ludzi, którzy pracują w naszej branży. I bardzo się cieszę, że pracodawcy już się do nas zgłaszają. Na początku ja sama zwracałam się z prośbą o pomoc. Patrzyli na mnie z niedowierzaniem, czego ja w ogóle chcę. Ale teraz zrozumieli i firmy same do nas się zgłaszają, bo wiedzą, że jesteśmy otwarci na współpracę i staramy się kształcić kadry, które później będą zatrudnione właśnie na naszym terenie.

Współpraca z firmami pozwala uczniom na nabycie praktycznych umiejętności bezpośrednio w zakładzie, który w przyszłości może być ich miejscem pracy. Tak jest w wypadku firmy Continental, która wspomaga proces kształcenia uczniów słupskiego Mechanika.

Szkolimy lakierników, blacharzy, mechaników i elektromechaników od klasy pierwszej do trzeciej – informuje Adam Goebel, Continental Sp. z o.o. – Kończą w trzeciej klasie egzaminem czeladniczym w Cechu Rzemiosł Różnych. Po zdaniu na czeladnika i trzech latach pracy mogą przystąpić do egzaminu mistrzowskiego. Szkolimy pracowników po to, żeby zostali na rynku pracy, a nie wyjeżdżali czy zmieniali zawód. Po to pracujemy z nimi intensywnie trzy lata, żeby został lakiernikiem, mechanikiem elektromechanikiem czy blacharzem.

W środę uczniowie Mechanika poznawali tajniki lakiernictwa. Najpierw odbyli zajęcia teoretyczne podczas których poznawali narzędzia diagnozowania usterek oraz technologię i metody ich usuwania. Potem przyszła kolej na doskonalenie umiejętności praktycznych. Naocznie mogli się przekonać jak dużego nakładu pracy i cierpliwości trzeba, by właściwie podejść do naprawy uszkodzonej karoserii i położenia lakieru. Wszystko zaczyna się od właściwej oceny szkody, jej kwalifikacji, a dopiero potem można rozpocząć żmudny proces jej usuwania – od właściwego przygotowania karoserii aż po etap wprowadzenia pojazdu lub jego elementu do komory lakierniczej. Ten rodzaj kształcenia jest nie tylko długotrwały, ale też kosztowny dla firmy. Jest on jednak wspomagany przez kolejnego partnera edukacyjnego.

Szkolenie kosztuje – przyznaje Zenon Łabucki z Grupy CSV. – Trzydniowe szkolenie w naszym szczecińskim centrum szkoleniowym to jest koszt, mniej więcej, trzy i pół tysiąca. Firm, z którymi współpracujemy, czyli dostarczamy im materiały lakiernicze, takie szkolenie nie kosztuje. Nie muszą za nie płacić. Pomagamy w szkoleniu wsparciem technicznym w zakresie lakiernictwa i doskonalenia zawodowego. To jest bezpłatne dla firm, z którymi współpracujemy.

Tak prowadzone szkolnictwo zawodowe zyskuje na popularności. Tym bardziej, że ukierunkowane jest na potrzeby określonego rynku pracy, a do tego wsparte współpracą z firmami, które przyszłym absolwentom mogą zapewnić miejsce pracy i atrakcyjne zarobki. To powoduje, co podkreśla dyrektor Barbara Zakrzewska, systematyczny wzrost zainteresowania młodzieży tymi formami edukacji. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.