K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Miasto na Zielonej

0

Wszystko wskazuje na to, że jedynym gospodarzem stadionu przy ul. Zielonej będzie miasto. Korzystające z obiektu kluby, stowarzyszenia i inne grupy będą objęte taryfikatorem cen preferencyjnych. Ratusz ogłosił już konsultacje społeczne w tej sprawie.

Stadion piłkarski przy ul. Zielonej, domowe boisko słupskiego Gryfa, miał już kilku gospodarzy, chociaż jego właścicielem pozostawało miasto. Coraz gorszy stan tego obiektu, a szczególnie zaplecza socjalnego, musiał budzić niepokój. Wysupłania z miejskiej kasy pieniędzy na remont domagali się nie tylko użytkownicy i kibice, ale zmuszała do tego zwykła przyzwoitość: wstyd jest na tym obiekcie gościć przyjezdne drużyny. Sam klub nie był w stanie podołać wszystkim ciężarom organizacyjnym, nie będąc – na dodatek – faktycznym dzierżawcą obiektu. Od 1 stycznia przyszłego roku stadion ma wrócić do miasta, ale zmienią się też zasady korzystania z niego.

Wiceprezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka informuje, że aktualnie miasto przystępuje do wyłonienia w drodze przetargu wykonawcy remontu generalnego pomieszczeń znajdujących się na terenie obiektu sportowego. Zgłosili się już pierwsi oferenci. Po analizie dostarczonych dokumentów przetargowych i rozstrzygnięciu konkursu roboty budowlane mają rozpocząć się w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Skoro jednak stadion ma być obiektem typowo miejskim, władze Słupska chcą poddać dyskusji publicznej temat wysokości opłat preferencyjnych za korzystanie z tej nieruchomości.

Dlatego zapraszamy 9 października do rozpoczęcia konsultacji dotyczących tego, jakie powinny być te stawki i kto powinien brać udział w korzystaniu ze stadionu, tak aby z dniem 1 stycznia 2019 roku zarządzeniem poinformować, że stadion jest własnością miasta i obowiązują następujące stawki za wynajmowanie jego powierzchni – mówi zastępczyni włodarza miasta.

Z zarządzenia podpisanego przez wiceprezydent Krystynę Danilecką-Wojewódzką wynika wprawdzie, że konsultacje rozpoczną się 24 września i potrwają do 18 października, ale data 9 października jest również ważna. Tego dnia o godzinie 16 – jak wynika z zarządzenia – w świetlicy na stadionie przy ulicy Zielonej rozpocznie spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami. Propozycje opłat preferencyjnych można znaleźć w biuletynie informacji publicznej miasta w zakładce „Dialog społeczny w Mieście”. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.