K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Więcej drzew i krzewów

0

Lębork ma być bardziej zielony, m.in. dzięki większej liczbie drzew i krzewów. Miasto na ten cel otrzymało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projektem objętych zostanie jedenaście obszarów zielonych w mieście, w tym m.in. park za Starostwem Powiatowym w Lęborku i minipark przy ulicy Konopnickiej.

W tej chwili są to obszary zdegradowane lub zaniedbane – wyjaśnia Małgorzata Janczak z Urzędu Miejskiego w Lęborku. – Będą tam nowe nasadzenia, ławeczki, alejki z naturalnej ziemi, drzewa, krzewy, byliny… W ten sposób rozpoczęła się realizacja projektu pod nazwą „Więcej drzew i krzewów w mieście – Zielony Lębork”. Jest on dofinansowany z programu Infrastruktura i Środowisko w wysokości 85 procent, czyli około 2,4 miliona złotych. Całkowity koszt projektu zamyka się kwotą 2,8 miliona złotych.

Zieloną rewolucję rozpoczęto w parku im. Mieczysława Michalskiego oraz wokół stawku przy ulicy Gdańskiej (park Chrobrego).

Tu też zostaną nasadzone drzewa, krzewy, krzewinki i byliny. Posiany będzie nowy trawnik. Pojawią się takie elementy terenu jak budki dla ptaków i owadów. Nie zabraknie ławeczek i tabliczek informacyjnych dotyczących najciekawszych gatunków zieleni – dodała Małgorzata Janczak.

Cenne drzewa o znacznych rozmiarach mają być zachowane. Natomiast do nowych nasadzeń zastosowane będą głównie rodzime gatunki roślin, wieloletnie, w znacznej większości odporne na mróz oraz mało wymagające. Projekt będzie realizowany do końca 2019 roku. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.