K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Waryńskiego z mostem

0

Do jednej z większych inwestycji prowadzonych w centrum Lęborka zaliczyć można przebudowę ulicy Waryńskiego. Najtrudniejszym zadaniem w tym rejonie był remont mostu przez kanał Młyński.

Wyłączenie z ruchu ulicy Waryńskiego w Lęborku związane było z przebudową jezdni i chodników oraz mostu nad kanałem Młyńskim. Działania przewidziano w ramach projektu „Skarby Lęborka – ukazanie dziedzictwa kulturowego miasta przez odratowanie i wyeksponowanie elementów zabytkowego centrum”. Drewniana i wyeksploatowana jezdnia mostu wymagała remontu. Dzięki żelbetowej płycie pomostowej i nowej nawierzchni zniknie dotychczasowe ograniczenie nośności do pięciu ton.

Przebudowa mostu była najtrudniejszym zadaniem także ze względu na jego usytuowanie w centrum inwestycji – tłumaczy Aleksandra Chowaniec z Urzędu Miejskiego w Lęborku. – Most jeszcze nie jest przejezdny. Musimy go połączyć z budowaną wcześniej nawierzchnią ulic.

Miejsce, w którym odkryto fragmenty średniowiecznej baszty i obwarowań miejskich zostanie oznaczone klinkierem. Na realizacje inwestycji było potrzeba ponad milion 470 tysięcy złotych. Wkrótce prace wykończeniowe zostaną zakończone. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.