K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Uchodźcy na wystawie

0

W słupskim ratuszu otwarta została wystawa zatytułowana #Witamy. Ekspozycja przygotowana przez Amnesty International, słupskie Stowarzyszenie Amazonka i ośrodek Port Towarzystwa Nasz Dom poświęcona jest problemom przyjmowania uchodźców.

Korytarze słupskiego ratusza są miejscem wystawy poświęconej tematyce przyjmowania uchodźców. Inicjatywa, której patronuje Amnesty International ma charakter ogólnopolski, a jej słupska edycja przygotowana została przez Stowarzyszenie Amazonka i ośrodek Port Towarzystwa Nasz Dom. Otwarcie ekspozycji poprzedzone zostało odczytaniem odezwy.

My słupszczanki i słupszczanie narodowości innej niż polska, jeszcze nie obywatelki i obywatele polscy, zapraszamy na wystawę „Witamy”. Nam imigrantkom i imigrantom, którzy zmieniliśmy swój kraj pobytu najczęściej – choć nie zawsze – z własnego wyboru, nie jest obojętny głos uchodźców i uchodźczyń, którzy z powodu uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu rasy, narodowości, religii, poglądów politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej przebywają poza terytorium swojego państwa. Chcemy zaprezentować portrety uchodźców i ludzi niosących im pomoc z greckiej wyspy Lesbos. Chcielibyśmy, aby ich głos został usłyszany także w Polsce, która nie przyjęła żadnego uchodźcy z greckich wysp – odczytała tekst apelu Nina Arciuch z ośrodka Port.

Wystawa obrazuje i opisuje sytuację uchodźców i emigrantów, którzy zamieszkują w innych krajach niż ojczysty. Słupsk styka się z takim zjawiskiem od dłuższego czasu – dotyczy to przede wszystkim migracji zza wschodniej granicy – ale stara się ułatwić asymilację przybyszom spoza Polski.

Chcę podziękować naszym słupskim Amazonkom za to, że przy wsparciu finansowym miasta także prowadzą kursy nauki języka polskiego właśnie dla przybyszów z Ukrainy. Kurs ten jest dlatego dla Ukraińców, ponieważ oni szybko wchodzą na rynek pracy, bardzo są na nim potrzebni, a ta bariera językowa trochę ich ogranicza. Dlatego też dokonany został drugi taki nabór – mówi Krystyna Danilecka-Wojewódzka, wiceprezydent Słupska.

Wystawa zrealizowana została przy wsparciu finansowym miasta. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.