K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Ścieżką do Garczegorza

0

Sprawdziliśmy, na jaki etapie znajdują się prace związane z budową ciągu pieszo-rowerowego w Garczegorzu na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska. Inwestycja ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców tej miejscowości powiatu lęborskiego.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Garczegorze jest dla okolicznych mieszkańców ważna. Obecnie poruszanie się drogą, którą jeżdżą pojazdy niejednokrotnie rozwijające niedozwolone prędkości, do bezpiecznych i łatwych nie należy. Wójt gminy Nowa Wieś Lęborska zapewnia, że inwestycja zostanie w tym roku wykonana.

Wykonawca bez dodatkowych kosztów wykarczował teren, uporządkował – informuje Ryszard Wittke, wójt gminy Nowa Wieś Lęborska. – Wygląda to inaczej na dzień dzisiejszy. Mieliśmy pewne kłopoty. Wprawdzie jest to droga powiatowa, ale wykonawcą w całości jest nasza gmina, bo nam zależy na bezpieczeństwie mieszkańców. Myślę, że do końca października, a nawet wcześniej, ta inwestycja zostanie wykonana. Wykonawca jest bardzo solidny, pochodzi z naszej gminy. Zapewnia, że inwestycja będzie w tym roku zrealizowana. Ta ścieżka jest bardzo potrzebna.

Na wykonanie ciągu o długości około 900 metrów przeznaczono ponad 450 tysięcy złotych. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.