K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Kolejny cel stowarzyszenia

0

Stowarzyszenie Siemianice ma kolejny cel. Po zabiegach o przystanek kolejowy w tej miejscowości i powstanie drugiego toru do Słupska swoją uwagę skupiło na stanie drogi wojewódzkiej 213. Sojuszników dla idei modernizacji tej drogi szukać będzie w gminach, przez które ona biegnie.

Droga wojewódzka 213 łączy Słupsk z Puckiem i w sezonie turystycznym jest trasą przemierzaną przez przez tysiące pojazdów. Jej nawierzchnia od dawna urąga standardom bezpieczeństwa. O ile odcinek łączący Słupsk z Wiklinem jest stosunkowo dobrze utrzymany, o tyle za tą wsią zaczynają się już dla kierowców poważne problemy. Jezdnia staje się węższa, asfalt przy poboczach ma poważne wyrwy, a dorywcze łatanie dziur niewiele pomaga. Tak jest do samego Wicka, gdzie droga 213 krzyżuje się z drogą prowadzącą do Łeby.

Konieczność remontu i modernizacji tej ważnej drogi podniosło ostatnio Stowarzyszenie Pasażerów Kolejowych Siemianice, znane z zabiegów o powstanie przystanku kolejowego w tej wsi i drugiego toru z Gdyni do Słupska. Członkowie stowarzyszenia dostrzegają również potrzebę zainstalowania sygnalizacji świetlnej w Siemianicach. W godzinach szczytu wyjazd z dróg podporządkowanych na drogę wojewódzką 213 łączy się niekiedy z długim oczekiwaniem. Stowarzyszenie rozpocznie swoją akcję od zbierania podpisów poparcia pod petycjami do Zarządu Dróg Wojewódzkich o jak najszybszy remont i Urzędu Miejskiego w Słupsku. Miasto miałoby – w swoich administracyjnych granicach i we współpracy z gminą – zapewnić alternatywny dojazd do Siemianic. W tej podsłupskiej wsi osiedliło się w ostatnich latach ponad 700 rodzin wcześniej mieszkających w mieście.

Poparcie dla tej inicjatywy można już deklarować na profilu facebookowym stowarzyszenia, przyłączając się do grupy Lokalne Inicjatywy Mieszkańców – remont drogi 213 do Siemianic. (rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.