K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Pożegnanie z Bałtycką

0

Ostatnia sesja Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska odbyła się w miniony piątek. Obradom przysłuchiwali się również mieszkańcy nowowiejskiej miejscowości. Największe zainteresowanie budziły plany dotyczące budowy ulicy Bałtyckiej.

Oficjalnie po raz ostatni gminni radni obecnej kadencji spotkali się w sali obrad Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska. Gośćmi posiedzenia byli nowowiejscy mieszkańcy. Ich celem raczej nie było uroczyste pożegnanie radnych, ale uzyskanie informacji o planach budowy ulicy Bałtyckiej.

Przypomnijmy. We wrześniu ubiegłego roku do naszej redakcji zgłosili się właśnie mieszkańcy Bałtyckiej. Największą ich bolączką była gruntowa droga, którą poruszały się z dużą prędkością samochody ciężarowe. Latem największą uciążliwością był kurz, a w porze jesienno-zimowej błoto na rozmokłej drodze. Gmina miała plan poprawy bezpieczeństwa w tym rejonie wsi. Projektowane było zrobienie nawierzchni asfaltowej z chodnikami, ścieżkami i oświetleniem.

W ubiegły poniedziałek (24 września) radna Renata Palczewska wystosowała wniosek o zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2018-2041 i uwzględnienie budowy ulicy Bałtyckiej – Mostowej. Zostało to przyjęte. Sytuacja zmieniła się w środę, gdy wniosek poddano ponownemu głosowaniu. Pozostało na tym, aby tej inwestycji na razie nie przyjmować. W związku z tym, mieszkańcy postanowili zebrać się i przypomnieć swoje postulaty radnym w miniony piątek (28 września) podczas sesji.

Zależało im, na jak najszybszej realizacji tego zadania. Ostatecznie uchwalono wieloletnią prognozę finansową, nie uwzględniając proponowanych zmian finansowych i dwuletniego okresu wykonania Bałtyckiej. Kwota potrzebna na budowę kłopotliwej ulicy to około 7 i pół miliona złotych. Gmina ma nadzieję, że w przyszłości uda się pozyskać dofinansowanie na ten cel.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.