K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Stypendia dla kreatywnych

0

Urząd prezydenta Słupska po raz kolejny przyznał stypendia naukowe i artystyczne. Otrzymali je uczniowie słupskich szkół osiągający najlepsze wyniki w nauce oraz ci, którzy wykazują się ponadprzeciętną kreatywnością artystyczną.

Po raz dwudziesty słupski ratusz gościł najlepszych i najbardziej artystycznie uzdolnionych uczniów szkół wszystkich poziomów edukacyjnych. Odbierali oni stypendia przyznane im przez prezydenta miasta za wyniki w nauce, osiągnięcia konkursowe i artystyczne. Kryteria „naukowe” są wysoko postawione. W szkołach podstawowych trzeba osiągnąć średnią 5,5, w gimnazjach średnią 5,0, a w szkołach ponadgimnazjalnych – 4,75. To jeszcze nie wystarcza, ponieważ nagrodzony uczeń musi legitymować się osiągnięciami w konkursach szczebla kuratoryjnego lub ogólnopolskiego. W sumie stypendia w wysokości 250 złotych miesięcznie przez 10 miesięcy otrzymywać będzie 37 uczniów słupskich szkół samorządowych i niepublicznych.

Zdobyłam bardzo dobry wynik w konkursie matematycznym Kangur, jestem także finalistką wojewódzkiego konkursu języka polskiego – mówi jednak ze stypendystek, uczennica klasy VII b SP 1 w Słupsku. – Myślę, że zaoszczędzę te pieniądze, ponieważ na razie nie mam jakiejś konkretnej potrzeby, żeby je wydawać.

Stypendium prezydenta miasta dostałem za laureata z chemii i finalistę fizyki – mówi kolejny rozmówca, Dominik Zieliński z gimnazjum przy II LO w Słupsku. – Te dwa przedmioty są bardzo interesujące, tak naprawdę trzeba się tym fascynować sama nauka to tylko poświęcony czas.

Prezydenckie stypendia artystyczne, jednorazowo w wysokości 500 złotych, odebrało siedmioro uczniów. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.