K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Potrzeba samopomocy

0

W kompleksie Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku powstał kolejny Środowiskowy Dom Samopomocy. W wyniku konkursu miasto powierzyło jego prowadzenie miejskiemu kołu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

W głównym budynku Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku znalazły się pomieszczenia, w których można było rozlokować Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2. Sygnalizowaną przez miasto potrzebę funkcjonowania takiej placówki dostrzegł samorząd wojewódzki i nie tylko użyczył lokum, ale też wysupłał ze swojej kiesy niezbędne pieniądze.

Otrzymaliśmy 330 tysięcy złotych na funkcjonowanie tej placówki – mówi wiceprezydent miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka – z czego 110 tysięcy zostało wykorzystane na wyposażenie i remont, a 220 tysięcy zostanie na funkcjonowanie codzienne. W ten sposób taka dotacja miesięczna wynosi 1.838 złotych, co znaczy, że rzeczywiście jesteśmy w stanie zapewnić dobrą, profesjonalną opiekę. Prowadzenie ośrodka zostało prowadzone w drodze otwartego konkursu podmiotowi, który najbardziej czuje ten problem, czyli Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Koło” w Słupsku. Do tej pory prowadzi ono warsztaty terapii zajęciowej. Placówka będzie świadczyć różnego rodzaju usługi wsparcia: w zakresie uczenia się, rozwijania umiejętności dotyczących indywidualnych potrzeb, rehabilitacji społecznej, ruchowej, zajęć sportowo-rekreacyjno-kulturalnych. Zapewnione będą opieka psychologiczna i poradnictwo dla rodziców czy opiekunek domowych, które takiego wsparcia mentalnego, psychologicznego bardzo potrzebują – mówi Krystyna Danilecka-Wojewódzka – a według potrzeb także opieka psychiatryczna.

Placówka mieści się na drugim piętrze głównego budynku słupskiego centrum psychiatrycznego. Jeszcze jest w fazie wyposażania, ale już teraz jej podopieczni mogą korzystać z przygotowanych dla nich pracowni.

W tej chwili mamy już 17 podopiecznych – informuje Iwona Grota, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy nr 2 przy PSONI – docelowo ma być w ośrodku 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie z różnymi sprzężeniami – z chorobami psychicznymi czy z autyzmem. To jest dom dzienny, podopieczni przychodzą od godziny 9 do 17. Mamy kilka pracowni, głównie prowadzona będzie terapia zajęciowa; to kształtowanie samodzielności, wprowadzanie tych ludzi do społeczeństwa oraz inne treningi umiejętności społecznych.

Odpowiednio przygotowane do zajęć pomieszczenia i ich wyposażenie pozostają już do dyspozycji podopiecznych. Stowarzyszeniu potrzebna będzie jeszcze w tym zakresie pomoc, ale nie to spędza sen z powiek prowadzącym placówkę.

Tych, którzy chcą pracować z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w naszym domu samopomocy, zapraszam do składania CV. Brakuje nam jeszcze trzech terapeutów zajęciowych. Szczególnie poszukiwany jest przez nas rehabilitant ruchowy, etat czeka i tu, i w domu samopomocy nr 1, i w warsztacie terapii zajęciowej – mówi Iwona Grota. – Bardzo gorąco zapraszam, to fajna praca z fajnymi ludźmi. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.