K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Święto z pasowaniem

0

W Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku świętowano Dzień Edukacji Narodowej. Był to wyjątkowy dzień dla pierwszoklasistów, których uroczyście pasowano na uczniów.

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto wszystkich pracowników oświaty. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Z tej okazji odświętnie było również w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku. Jacek Perłak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Wicku podkreślił rangę tego święta i złożył podziękowania tym wszystkim, bez których szkoła by nie funkcjonowała. Szczególne słowa uznania skierował pod adresem pracowników obsługi i nauczycieli.

Podczas szkolnego apelu do ważniejszych wydarzeń można zaliczyć pasowanie pierwszoklasistów na uczniów szkoły. Poprzedzone ono było złożeniem ślubowania. Dzieci z ogromnym przejęciem oficjalnie wstąpiły w uczniowskie szeregi. Z rąk dyrektora placówki odebrały pamiątkowe dyplomy. Niespodzianka czekała też na nauczycieli. Z myślą o pedagogach przygotowano bogaty program artystyczny.

Do szkoły w Wicku uczęszcza spora grupa dzieci i młodzieży.

W szkole podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi uczy się łącznie 300 osób – mówi Jacek Perłak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Wicku. Opiekę nad nimi sprawuje 51 pracowników pedagogicznych oraz 13 pracowników obsługi.

Zarówno kadrze pedagogicznej, jak i uczniom pozostaje życzyć kolejnego owocnego roku pracy i prestiżowych osiągnięć naukowych. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.