K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Lęborscy kandydaci na radnych

0

Poniżej zamieszczamy treść obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Lęborku. Zawiera ono pełny wykaz kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Lęborku z podziałem na okręgi wyborcze.

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Lęborku z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Lęborku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Lęborku podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Lęborku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

OKRĘG WYBORCZY NR 1

 

Lista nr 4 KKW PLATFORMA .NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

1. SIWKA Krzysztof Leszek, lat 55, zam. Lębork

2. BRESLER Małgorzata Maria, lat 65, zam. Lębork

3. LIS Tadeusz Mirosław, lat 58, zam. Lębork

4. DUBROWSKI Tadeusz, lat 64, zam. Lębork

5. SZCZYTKO-RYBICKA Krystyna Urszula, lat 63, zam. Lębork

6. MIKUSIŃSKI Przemysław Stanisław, lat 78, zam. Lębork

7. WILMONT Katarzyna, lat 49, zam. Lębork

 

Lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM

1. LAMPA RT Jacek Heliodor, lat 56, zam. Lębork

2. DERKOWSKI Artur Paweł, lat 43, zam. Lębork

3. RODZIK Krystyna Pelagia, lat 68, zam. Lębork

4. MAJEWSKI Zbigniew Marek, lat 62, zam. Lębork

5. KLAMROWSKA Karolina Maria, lat 27, zam. Lębork

 

Lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1. WALASZKOWSKI Jarosław, lat 56, zam. Lębork

2. DRĘŻEK Zenon Andrzej, lat 59, zam. Lębork

3. BRODALSKI Marcin Piotr, lat 36, zam. Lębork

4. SOBOTA Dariusz, lat 46, zam. Lębork

5. PIETRZAK Jolanta Urszula, lat 59, zam. Lębork

6. DAMASZK Ewa, lat 60, zam. Lębork

7. LIS Jolanta, lat 57, zam. Lębork

8. MACHOLA Kamila Julia, lat 42, zam. Lębork

 

Lista nr 15 KWW LEPSZY SAMORZĄD

1. MARCISZ Elżbieta Barbara, lat 40, zam. Lębork

2. GRUDZIŃSKI Marcin Piotr, lat 39, zam. Lębork

3. SPRINGMAN Krystian, lat 36, zam. Lębork

4. KIELAS Anna Marzena, lat 49, zam. Lębork

5. WASILEWSKA Dolores Wioletta, lat 47, zam. Lębork

6. DEFIŃSKA Aleksandra Ewa, lat 39, zam. Lębork

7. LIPIŃSKI Kazimierz Jan, lat 70, zam. Lębork

8. BĄK Rafał, lat 42, zam. Lębork

 

Lista nr 16 KWW LĘBORCZANIE

1. POBŁOCKI Piotr Kazimierz, lat 53, zam. Lębork

2. REBICKA Renata Bogumiła, lat 37, zam. Lębork

3. STORCZ Rafał Antoni, lat 41, zam. Lębork

4. JASIŃSKI Oskar Rafał, lat 31, zam. Lębork

5. JANKOWSKA Mariola Grażyna, lat 35, zam. Lębork

6. NOWOWIEJSKA Wiesława Ewa, lat 61, zam. Lębork

7. RENKA Elżbieta Sławomira, lat 55, zam. Lębork

8. MILCZEWSKI Marcin Krzysztof, lat 33, zam. Lębork

 

Lista nr 17 KWW ZIEMIA LĘBORSKA

1. OBOLEWSKI Artur Jarosław, lat 50, zam. Lębork

2. ŁUKIAN Halina Danuta, lat 62, zam. Lębork

3. KLUKOWSKI Marcin Ryszard, lat 37, zam. Lębork

4. TUBACKA Wioletta Barbara, lat 38, zam. Lębork

5. WOJCIECHOWICZ Wiesława Jadwiga, lat 55, zam. Lębork

6. DROŻDŻAL Barbara, lat 49, zam. Lębork

7. ŚWIĄTEK Julia Paulina, lat 22, zam. Lębork

8. KURZYDŁO Marian Krzysztof, lat 46, zam. Lębork

 

Lista nr 18 KWW BUDŻET OBYWATELSKI REDUTA LĘBORK

1. KOWALCZUK Bartosz Adam, lat 43, zam. Lębork, popierany przez:

MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY FIGHTER

2. MIELEWCZYK Barbara Hanka, lat 52, zam. Lębork, popierana przez:

STOWARZYSZENIE LĘBORSKI BUDŻET OBYWATELSKI

3. JONIEC Robert Wincenty, lat 56, zam. Lębork

4. KLINKOSZ Waldemar Józef, lat 53, zam. Lębork

5. POBŁOCKI Jacek Jerzy, lat 49, zam. Lębork

6. STACHOWSKA Barbara, lat 52, zam. Lębork, popierana przez:

STOWARZYSZENIE AMAZONKA W LĘBORKU

7. PŁOTKA Marta Józefa, lat 27, zam. Lębork

 

Lista nr 19 KWW FAJNE MIASTO

1. KOSIOR Katarzyna Maria, lat 31, zam. Lębork

2. KRUPSKI Janusz Wojciech, lat 63, zam. Lębork

3. SIKORA Bożena Maria, lat 60, zam. Lębork

4. GRAJEWSKI Andrzej Antoni, lat 63, zam. Lębork

5. PIETRZAK Paweł Witold, lat 27, zam. Lębork

6. ZARZYCKA Teresa, lat 64, zam. Lębork

 

OKRĘG WYBORCZY NR 2

 

Lista nr 4 KKW PLATFORMA .NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

1. RICHERT Marek Andrzej, lat 34, zam. Lębork

2. WOŹNIAKOWSKI Marek, lat 51, zam. Lębork

3. MAŁACHOWICZ Irena Mariola, lat 56, zam. Lębork

4. ŚWIĄTCZAK Krzysztof, lat 54, zam. Lębork

5. KWIECIŃSKA Klaudia, lat 26, zam. Lębork

6. GOŁOJUCH Beata Elfrieda, lat 75, zam. Lębork

7. ROMANKO Renata Stanisława, lat 56, zam. Lębork

 

Lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM

1. KLAMROWSKA Małgorzata Anna, lat 54, zam. Lębork

2. KLEMENTOWSKA Dominika Natalia, lat 21, zam. Lębork

3. MIKOŁAJCZYK Cezary, lat 20, zam. Lębork

4. KONDEJ Klaudia Aneta, lat 19, zam. Lębork

5. SAMP Emilian, lat 25, zam. Lębork

 

Lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1. WETTA Krzysztof Adam, lat 52, zam. Lębork

2. LECIEJEWSKI Leszek Grzegorz, lat 52, zam. Lębork

3. PĘK Tadeusz Szymon, lat 68, zam. Lębork

4. LIZUN Anita Krystyna, lat 52, zam. Lębork

5. TRASKOWSKI Łukasz, lat 35, zam. Lębork

6. RICHERT Alicja Beata, lat 47, zam. Lębork

7. OLCHA Klaudia, lat 22, zam. Lębork

 

Lista nr 15  KWW LEPSZY SAMORZĄD

1. ŁAGA Łucjan, lat 57, zam. Lębork

2. CHMIEL Konrad, lat 45, zam. Lębork

3. PAWLUK Marcin Jan, lat 40, zam. Lębork

4. KRAWCZYKOWSKA Anna Elżbieta, lat 34, zam. Lębork

5. REMISZEWSKA Alicja Jarosława, lat 24, zam. Lębork

6. LIPIŃSKA Renata Barbara, lat 49, zam. Lębork

7. PIETRAS Wojciech, lat 55, zam. Lębork

 

Lista nr 16 KWW LĘBORCZANIE

1. DOBOSZ Malwina Maria, lat 32, zam. Lębork

2. GARSKA Alicja Magdalena, lat 44, zam. Lębork

3. DANKOWSKI Marek, lat 46, zam. Lębork

4. ŁUDZIŃSKA Monika Anna, lat 36, zam. Lębork

5. JASIK Ewa Joanna, lat 37, zam. Lębork

6. LIZUREJ Piotr Michał, lat 33, zam. Lębork

7. LESZCZYŃSKI Zenon Paweł, lat 35, zam. Lębork

 

Lista nr 17 KWW ZIEMIA LĘBORSKA

1. PUJSZA Janina Jadwiga, lat 62, zam. Lębork

2. OSZMIAN Bogdan Antoni, lat 59, zam. Lębork

3. GAD Andrzej, lat 66, zam. Lębork

4. OLSZEWSKI Leszek Roman, lat 49, zam. Lębork

5. ENGEL Marzena Zofia, lat 43, zam. Lębork

6. DOBA Jakub Michał, lat 34, zam. Lębork

7. BRZÓZKA Klaudia Małgorzata, lat 27, zam. Lębork

 

Lista nr 18 KWW BUDŻET OBYWATELSKI REDUTA LĘBORK

1. KLATA Włodzimierz Arkadiusz, lat 55, zam. Lębork, popierany przez:

STOWARZYSZENIE LĘBORSKI BUDŻET OBYWATELSKI

2. KLEIN Mirosława, lat 67, zam. Lębork, popierana przez:

STOWARZYSZENIE LĘBORSKI BUDŻET OBYWATELSKI

3. POWIDEŁ Damian Tadeusz, lat 36, zam. Lębork

4. JAKUBCZAK Ewa Jolanta, lat 57, zam. Lębork

5. MIELEWCZYK Ireneusz Adam, lat 41, zam. Lębork, popierany przez:

STOWARZYSZENIE LĘBORSKI BUDŻET OBYWATELSKI

6. SYLDATK-BARZOWSKA Anna Stefania, lat 32, zam. Lębork, popierana przez:

STOWARZYSZENIE LĘBORSKI BUDŻET OBYWATELSKI

7. HEYKA Romuald, lat 58, zam. Lębork

 

OKRĘG WYBORCZY NR 3

 

Lista nr 4 KKW PLATFORMA .NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

1. SOPYŁŁO Tomasz Szczepan, lat 33, zam. Lębork

2. NOWAK Katarzyna Małgorzata, lat 42, zam. Lębork

3. DUWE Kazimierz Józef, lat 56, zam. Lębork

4. GRYNKIEWICZ Mirosława Anna, lat 52, zam. Lębork

5. NAWROCKI Dariusz Szymon, lat 54, zam. Lębork

6. BURANDT Jolanta Grażyna, lat 49, zam. Lębork

 

Lista nr 10 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1. RUDYK Zbigniew Leonard, lat 57, zam. Lębork

2. SUSZYŃSKI Andrzej Ryszard, lat 60, zam. Lębork

3. KELLER Bogumiła Rozalia, lat 60, zam. Lębork

4. MYGELSKI Franciszek Bolesław, lat 57, zam. Lębork

5. SZPAK Elżbieta Danuta, lat 59, zam. Lębork

6. RAPANOWICZ Robert Sebastian, lat 45, zam. Lębork

7. SZAREJKO Halina, lat 65, zam. Lębork

 

Lista nr 15  KWW LEPSZY SAMORZĄD

1. WACH Katarzyna, lat 51, zam. Lębork

2. LIPKOWSKA Katarzyna, lat 43, zam. Lębork

3. KILANOWSKI Jacek, lat 49, zam. Lębork

4. PONARAD Magdalena Marta, lat 36, zam. Lębork

5. WALCZYŃSKI Bartosz, lat 36, zam. Lębork

6. PACZYŃSKA Katarzyna Aldona, lat 38, zam. Lębork

7. HERCZYK Jakub, lat 18, zam. Lębork

 

Lista nr 16 KWW LĘBORCZANIE

1. ZIMNOWODA Radosław Edward, lat 34, zam. Lębork

2. PRZYCHODA Jan, lat 72, zam. Lębork

3. MILER Katarzyna Wioletta, lat 47, zam. Lębork

4. JASIŃSKA Katarzyna Aleksandra, lat 29, zam. Lębork

5. JĘDRZEJEWSKA-KOLKA Magdalena, lat 35, zam. Lębork

6. PAŁUBICKI Andrzej Kazimierz, lat 63, zam. Lębork

7. KOŚCIUK Grzegorz, lat 41, zam. Lębork

 

Lista nr 17 KWW ZIEMIA LĘBORSKA

1. NAMYŚLAK Witold Tadeusz, lat 59, zam. Lębork

2. STENKA Adam Jan, lat 50, zam. Lębork

3. LIBICH Bogdan Józef, lat 64, zam. Lębork

4. POPIN Grzegorz, lat 52, zam. Lębork

5. SZELIGA-ZAJĄC Iwona Katarzyna, lat 46, zam. Lębork

6. WRÓBLEWSKA Małgorzata Maria, lat 58, zam. Lębork

7. GAŁAMAN Liliana, lat 34, zam. Lębork

 

Lista nr 18 KWW BUDŻET OBYWATELSKI REDUTA LĘBORK

1. MIELEWCZYK Arkadiusz Stanisław, lat 35, zam. Lębork, popierany przez:

STOWARZYSZENIE LĘBORSKI BUDŻET OBYWATELSKI

2. STOLTMANN Tomasz Marek, lat 48, zam. Lębork

3. REPP Ewa Edyta, lat 46, zam. Lębork, popierana przez:

STOWARZYSZENIE LĘBORSKI BUDŻET OBYWATELSKI

4. PĄCZEK Katarzyna Elżbieta, lat 41, zam. Lębork, popierana przez:

STOWARZYSZENIE LĘBORSKI BUDŻET OBYWATELSKI

5. KARCZ Jacek Włodzimierz, lat 68, zam. Lębork

6. MICHALSKA Danuta Joanna, lat 32, zam. Lębork

7. KOWALCZUK Magdalena Maria, lat 33, zam. Lębork

 

OKRĘG WYBORCZY NR 4

 

Lista nr 4 KKW PLATFORMA .NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

1. BIELA Małgorzata, lat 63, zam. Lębork

2. KRAWIEC Ireneusz, lat 53, zam. Lębork

3. ZIĘĆ Danuta Elżbieta, lat 58, zam. Lębork

4. RUDNICKI Zdzisław, lat 63, zam. Lębork

5. SPECHT Krystian August, lat 74, zam. Lębork

6. KRYSTEK-CHUDZIASZEK Elżbieta Maria, lat 52, zam. Lębork

7. LITWIN Tomasz, lat 32, zam. Lębork

 

Lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM

1. RODZIK Zdzisław, lat 69, zam. Lębork

2. KOS Danuta Józefa, lat 69, zam. Lębork

3. HINZ Regina Anna, lat 73, zam. Lębork

4. WOSZCZYNA Agata Sara, lat 18, zam. Lębork

5. KLAMROWSKI Krystian, lat 25, zam. Lębork

 

Lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1. KURIATA Łukasz, lat 37, zam. Lębork

2. STRĄK Beata, lat 44, zam. Lębork

3. DZIENISZ Marcelina Katarzyna, lat 22, zam. Lębork

4. KLAWIKOWSKI Jarosław, lat 46, zam. Lębork

5. GĄSKA Zdzisław Stanisław, lat 62, zam. Lębork

6. DZIDA-WOŁOSZYN Grażyna, lat 61, zam. Lębork

7. POBŁOCKI Marcin Dawid, lat 35, zam. Lębork

 

Lista nr 15 KWW LEPSZY SAMORZĄD

1. CYBULA Zbigniew Stanisław, lat 59, zam. Lębork

2. ŁUDZIŃSKI Łukasz Karol, lat 35, zam. Lębork

3. HRYCYK Beata Grażyna, lat 48, zam. Lębork

4. SAŁATA Michał Mirosław, lat 32, zam. Lębork

5. KLAWIKOWSKA Magdalena Alicja, lat 37, zam. Lębork

6. WOJNAROWICZ-KOBIELA Dorota Agnieszka, lat 39, zam. Lębork

7. WOJCIECHOWSKI Leonard Krzysztof, lat 64, zam. Lębork

 

Lista nr 16 KWW LĘBORCZANIE

1. POBŁOCKA Bożena Małgorzata, lat 50, zam. Lębork

2. LABUDA Marcin Krzysztof, lat 38, zam. Lębork

3. NEUMANN Mateusz Daniel, lat 26, zam. Lębork

4. KONKEL Patrycja Magdalena, lat 36, zam. Lębork

5. NŰRNBERG Wojciech, lat 49, zam. Lębork

6. ANDRYNOWSKA Aniela, lat 60, zam. Lębork

7. LUBOCKA Hanna Teresa, lat 40, zam. Lębork

 

Lista nr 17 KWW ZIEMIA LĘBORSKA

1. LITWIN Jarosław Adam, lat 30, zam. Lębork

2. FILIP Krzysztof, lat 61, zam. Lębork

3. CYBULA Weronika Żaneta, lat 31, zam. Lębork

4. KACZOROWSKI Rafał, lat 49, zam. Lębork

5. CHROMCZUK Renata, lat 45, zam. Lębork

6. OKRÓJ Bożena Maria, lat 62, zam. Lębork

7. POLEJOWSKA Małgorzata Lucyna, lat 31, zam. Lębork

 

Lista nr 18 KWW BUDŻET OBYWATELSKI REDUTA LĘBORK

1. GRYŃ Jarosław, lat 34, zam. Lębork, popierany przez:

STOWARZYSZENIE LĘBORSKI BUDŻET OBYWATELSKI

2. SZUSTER Mirosław Daniel, lat 61, zam. Lębork,popierany przez:

STOWARZYSZENIE LĘBORSKI BUDŻET OBYWATELSKI

3. BOCIAN Rafał Artur, lat 28, zam. Lębork

4. KWIATKOWSKA Agnieszka Justyna, lat 40, zam. Lębork

5. CZAJA Małgorzata, lat 29, zam. Lębork

6. ŁYŚ Monika, lat 26, zam. Lębork

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej w Lęborku

Danuta Teresa Pinkowska

 

 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.